SLM Herstelplan Vision 2023 moet weg naar toekomst plaveien

De passagier gaat in nieuwe SLM-visie een gast worden

De nieuwe directeur van de SLM (Surinaamse Luchtvaart Maatschappij), de Nederlander Paul de Haan, heeft president Chandrikapersad Santokhi op 1 april het totaal 89 pagina’s tellende Herstelplan Vision 2023 gepresenteerd. Het plan moet uitmonden in ‘een vernieuwde SLM organisatie, waarbij veiligheid, transparantie, klantgerichtheid en prestatie als basis zullen dienen voor continuïteit’.

Ter ondersteuning van de slechte financiële positie waarin de luchtvaartmaatschappij verkeerd, had minister van Financiën Armand Achaibersing in februari een overbruggingskrediet van US$ 2 miljoen verstrekt, van in totaal US$ 7 miljoen. Maar, vervolgens vroeg de SLM verruiming van het overbruggingskrediet vanwege de Covid-pandemie die heeft gezorgd en nog steeds zorgt voor extra problemen voor de SLM.

Het Vision 2023 plan dient als onderbouwing voor de gevraagde verruiming van het overbruggingskrediet, zo staat te lezen in de inleiding van het plan. Het luchtvaartbedrijf stelt voor de periode april tot en met december 2021 een ‘financieringsbehoefte’ te hebben van US$ 35 miljoen. Daarenboven blijkt de SLM er vertrouwen in te hebben, dat rond december 2023 de Covid-19 pandemie ‘beheersbare proporties zal hebben aangenomen’.

Speerpunten van het SLM-beleid zijn ‘herstructurering van de Financiële dienst, schuldsanering en -schikking’. ‘Ook zullen wij voldoen aan de IRFS (International Reporting Financial Standards) standaarden en de Wet op de Jaarrekening.’ Het bedrijf schrijft in haar plan, dat een passagier in de toekomst ‘gast’ zal zijn en dat wordt ingezet op ‘punctualiteit, tevredenheid en loyaliteit’. ‘Surinam Airways is de Suriname boutique travelcompany die Suriname en de Caribbean vanuit onze mozaïek-cultuur op een vertrouwde, betrouwbare en warme manier met elkaar en de rest van de wereld verbindt.’

Om ‘ongeplande vlootuitval’ te voorkomen ‘vindt een heroriëntatie / herinrichting plaats van het technisch onderhoudsproces van de vloot’. ‘De SLM zal worden voorzien van een moderne vloot welke voldoet aan de aspiraties van onze gasten en het regeringsbeleid m.b.t. het stimuleren van het toerisme en de vrachttransporten.’

De buitenlandse kantoren van de SLM worden heringericht, ‘bestaande organisaties worden gedownsized dan wel vervangen door een General Sales Agents’.

Om de schuld bij het SLM Pensioenfonds te verminderen wil de SLM Mets N.V. en ‘de opstallen waarin Residence Inn N.V. haar activiteiten ontplooit’ overdragen aan het pensioensfonds. Hoe hoog die schuld is wordt niet vermeld. Naast deze schuld heeft het bedrijf US$ 28 miljoen openstaan aan verschuldigde belastingverplichtingen en een schuld van US$ 2.8 miljoen aan de Hakrinbank (vast te stellen in een kredietovereenkomst) De SLM wil haar vier dochterondernemingen (Surair Ground Services NV, Surair Catering Services NV, Surair Cargo Services NV en SLM NV) onderbrengen in een houdstermaatschappij met afzonderlijke directeuren en daarboven een algemeen directeur.

Voor wat betreft de te vliegen routes stelt de SLM in haar herstelplan, dat zij als netwerk carrier hubs zal ontwikkelen in Suriname, Guyana en Nederland. Nieuwe bestemmingen worden zelfstandig of in samenwerking met partner luchtvaartmaatschappijen ontwikkeld voor de verdere ontsluiting van Suriname en ontwikkeling van de toerismesector.

Volgens de SLM gaat haar toekomstig netwerk voorzien in ‘naadloze aansluitingen op partner airlines om het aanbod voor de gasten zo breed en aantrekkelijk mogelijk te maken’. ‘De vloot zal worden afgestemd op het routenetwerk van de SLM, de vervoersvraag en het voorzien in adequate backup.’ Het bedrijf laat ook weten, zich in te gaan zetten op ‘een strategische samenwerking met lokale carriers (Gum Air en Fly Always) via aircraft-pooling en netwerk-afstemming’.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: