Dag van de Arbeid-oproep BEP: ‘Regering, zet een arbeidsvriendelijk beleid in’

De Internationale Dag van de Arbeid wordt dit jaar onder zeldzaam slechte arbeidsomstandigheden voor de gehele arbeidende klasse herdacht. Van viering kan er geen sprake zijn, vanwege de dodelijke Covid-19 pandemie die ook in ons land helaas hard heeft toegeslagen. Veel kleine ondernemers moesten sluiten en veel werkers verloren hun baan. De zogeheten frontliniewerkers in de zorgsector zijn overbelast. 

De Covid-steun van de overheid heeft niet iedereen bereikt door gebrek aan adequate voorlichting en registratie van de leden van de arbeidsklasse van Suriname, vooral die van de informele sector. 

Voordat de pandemie toesloeg, was ons land al in een diepe economische crisis met devaluatie van de Surinaamse dollar, gierende inflatie en torenhoge prijzen, zonder dat de inkomens werden of konden worden aangepast. De arbeidende klasse betaalt daar traditiegetrouw het gelag. De armoedegrens is tot dusver onbepaald, het minimumloon eveneens. En helaas is de Surinaamse regering tot nog toe er niet in geslaagd door corruptie verdampte gelden van het volk terug te doen vloeien in staatskas. Ook de versterking van de belastingdienst op zodanige wijze dat achterstallige belastingen worden geïnd en de smokkel van goud, hout en vis wordt tegengegaan, is niet op gang gekomen. 

De formalisering van de zogenoemde informele sector is ook uitgebleven, waardoor ook daar de staat inkomsten misloopt. Het bestuur en beleid lopen vast door gebrek aan geld en de arbeiders zijn opnieuw de dupe. Het uitblijven van gerichte investeringen in de agro-industrie, toerisme, kunst en cultuur, nijverheid en dienstverlening, zorgt ervoor dat de werkgelegenheid niet wordt bevorderd en het recht op arbeid met adequaat loon onvoldoende wordt nagekomen. Dit alles terwijl het investeringsklimaat en het lokale ondernemersklimaat niet schittert door het ontbreken van gericht proactief regeringsbeleid. Deze situatie kan anno 2021 worden gekenschetst als arbeidsonvriendelijk beleid. 

De BEP roept de regering op deze Wrokoman Dey op om een arbeidsvriendelijk beleid in te zetten.

BEP

error: Kopiëren mag niet!