Eerste ‘Webinar’ om publiek te informeren over investeren in natuurtoerisme

Brownsberg plateau moet een modern eco-toerisme oord worden

Het eerste Webinar werd maandag 26 april gehouden, georganiseerd door Conservation International Suriname in samenwerking met STINASU (Stichting Natuurbehoud Suriname), met medewerking van het bedrijfsleven en diverse toerisme deskundigen binnen en buiten de overheid. 

Een breed publiek werd geïnformeerd over de mogelijkheden van investeren in natuurtoerisme in de vorm van een partnerschap tussen de private sector, de overheid en de lokale gemeenschap. Dit partnerschap wordt PPPP genoemd (Public Private People Partnership), zo bericht het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking donderdag 29 april.

Het betrekken van de lokale bevolking is een belangrijke eis, omdat de voorhanden zijnde ontwikkelingen en economische groei niet aan ze voorbij mag gaan. CI-Suriname zal, nu zij haar 1.5  jaar durend voortraject van Free Prior Informative Consent (FPIC) heeft afgerond (FPIC is het proces waarbij de lokale gemeenschap omstandig is geïnformeerd en zich gecommitteerd heeft), vervolgens starten met een simultaan traject voor de Brownsweg gemeenschap waarbij deze extra vaardigheden wordt bijgebracht met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de toerismesector, zodat zij maximaal kunnen bijdragen en profiteren met een volwaardige inbreng.

In het PPPP-traject voor het Brownsberg Plateau, wordt na de vooraanmelding een gedetailleerd businessplan ingediend tussen 1 mei en 15 juni. De voorwaarden worden met de geregistreerde ondernemers gedeeld. Een selectiecommissie bestaande uit deskundigen uit onder andere de toeristische, financieel-economische, juridische, milieu- en gemeenschapsontwikkelingssector, zal uiteindelijk aan de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) een voordracht doen uit de top geselecteerden. 

Het Plateau moet uiteindelijk omgevormd worden tot een modern eco toeristisch oord met een ultiem groen concept. Het omringend bos, rijk aan een unieke biodiversiteit en prachtige watervallen, zal weer een belangrijke trekpleister worden voor zowel lokale als buitenlandse toeristen, met budgetten voor elke portemonnee.

De bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking was belangrijk, omdat het zoeken naar investeerders grensoverschrijdend is waarbij ook het investeringsklimaat in Suriname en bijbehorende garanties duidelijk moeten zijn. Ook de bijdrage van de Surinaamse ambassadeur in Nederland Rajendre Khargi vervatte de visie van het overheids- en buitenlandsbeleid, speciaal gericht op het ontwikkelen van toerisme en investeren in het algemeen. 

Minister Albert Ramdin benadrukte in zijn presentatie dat het ontwikkelen van een nationale brand in de toeristische sector een van de belangrijke speerpunten is binnen de regering Santokhi-Brunswijk. Het behoeft, volgens hem, geen betoog dat ons concurrentievermogen in alle sectoren moet worden vergroot. Zichtbaarheid van Suriname op de toerismemarkt is cruciaal als de toerismesector getransformeerd moet worden tot een volwaardige toeristenindustrie.

De toeristische sector ook nader belicht worden tijdens de Dubai Expo 2021. Deze Wereldtentoonstelling, dat door Dubai georganiseerd zal worden in 2021, staat internationaal meer bekend als de World Expo. Tijdens deze Dubai Expo kunnen deelnemende landen en bedrijven uit de publieke en private sector zich profileren op verschillende gebieden zoals toerisme, economie, techniek, sociaal en cultureel. De minister zei tot slot dat ‘de nationale visie op de ontwikkeling van de toeristenindustrie de basis moet vormen voor economische groei, sociale vooruitgang en ecologische duurzaamheid op korte, middellange en lange termijn.”

John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname en de motor achter het concept ‘groene groei’ en de concretisering van het PPPP-model in Suriname, lichtte in zijn presentaties toe hoe een milieuvriendelijke economie te bevorderen, waarbij economische groei hand in hand kan gaan met behoud van de natuur. Het ecologisch (milieu) aspect en het menselijk welzijn moeten daarbij gegarandeerd zijn.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: