Minister van Financiën informeert ‘stakeholders’ over Herstelplan

Minister Armand Achaibersing heeft ‘stakeholders’ bij brief geïnformeerd over de gang van zaken rond de totstandkoming van het Herstelplan 2020-2022, dat binnen afzienbare termijn aan De Nationale Assemblee zal worden aangeboden.

De bewindsman is ervan overtuigd, dat het Herstelplan gaat leiden tot economisch herstel. De grondslag voor het Herstelplan is met name een gedegen herstructurering van de vele uitstaande schulden, maar ook de steun van partners van de regering wereldwijd.

Essentieel voor de regering om uit de schuldencrisis te geraken is het al maanden durende intensieve overleg met het Internationaal Monetair Fonds, het IMF. Uiteindelijk zal dat moeten leiden tot een zogenoemde ‘Extended Fund Facility’ (EFF). Het IMF komt in met onder andere betalingsbalans- en begrotingssteun. Uiteindelijk zal de regering weer formele gesprekken moeten gaan voeren met haar crediteuren in de wereld om te komen tot een forse afname van alle schulden. Ook krijgt Suriname weer ademruimte om voor gelden aan te kloppen bij de Wereldbank, de Inter-American Development Bank (IDB) en bij de CDB (Caribbean Development Bank).

Volgens de minister van Financiën bevinden de onderhandelingen met het IMF zich in een laatste stadium voor wat betreft een economisch programma met steun van een IMF-EFF-lening. Het sluiten van een zogenoemde Staff Level Agreement met het IMF is nabij, waarin Suriname zich verplicht zich te houden aan een serie voorwaarden, waaronder liberalisatie van het ‘wisselkoersregime’. Zoals bekend heeft de regering inmiddels al een aantal maatregelen getroffen, waaronder beheersing van de koersgang door vraag en aanbod, dankzij de komst van wetgeving.

Met het IMF zou zijn afgesproken, dat valuta ter beschikking worden gesteld om de monetaire reserve op peil te houden en om in te kunnen spelen op de valutavraag uit de markt. Naar verwachting zal de wisselkoers dan gaan stabiliseren, met als positieve bijkomstigheid dat ook de inflatie en prijsstijgingen van producten in winkels en supermarkten gaan stabiliseren. 

Het herstelprogramma omvat ook essentiële maatregelen om het sociaal vangnet te versterken.

PK

error: Kopiëren mag niet!