Minister Ramadhin bezoekt het Psychiatrisch Centrum Suriname

Ramadhin vraagt geduld van bond bij PCS inzake onderhandelingen wensenpakket

Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft dinsdag 27 april met zijn directieteam bestaande uit drs. Rakesh Gajadhar Sukul (directeur), mr. Tania Sanrochman-Kioe A Sen (onderdirecteur Administratieve Diensten) en Diana Koswal (onderdirecteur Financieel Beheer) een werkbezoek gebracht aan het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), een instelling die zorg biedt aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. 

Er werd een presentatie over het beleid van het PCS gehouden door de algemeen directeur drs. Raj R Jadnanansing en de waarnemend medisch directeur drs. Rudi Dwarkasing. Naast het beleid van de instelling werden ook de problemen op het gebied van beleid, financiën, en medische voorzieningen personeel aan het team voorgelegd. Tevens bracht de directie enkele mogelijke oplossingen voor de problemen en toekomstplannen in kaart. Tijdens het geheel werd er ruimte ingelast voor een vragen- en discussieronde.

De bewindsman bedankte de directie van het PCS voor het duidelijk in kaart brengen van de knelpunten betreffende de instelling en zegde hen verdere ondersteuning toe. Hij gaf aan dat de knelpunten spoedig besproken dienen te worden. 

Minister Ramadhin deed vanuit het ministerie het voorstel om samen het beleidsplan van de instelling vorm te geven en te evalueren. Hij deed een beroep op de directie om alle zaken met betrekking de financiële problemen die in lijn staan met Covid-19 aan het ministerie te rapporten.

Na de presentatie hadden de minister en zijn staf een gesprek met de personeelsbond bij het PCS. De bewindsman bedankte hen voor de flexibiliteit bij de onderhandelingen en ging kort in op de status van de gemaakte afspraken met de organisatie. Vanuit het ministerie is gevraagd om nog enig geduld op te brengen voor de afhandeling van het wensenpakket, aangezien er wat administratieve procedures gevolgd dienen te worden voor de formele ter beschikking stellen van de middelen. Er is inmiddels goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het wensenpakket, zoals overeengekomen. De voorzitter van de bond heeft aangegeven deze boodschap door te geven aan haar leden.

Minister Ramadhin heeft een beroep gedaan op het bondsbestuur om temidden van de Covid-19-golf geduld op te brengen voor de ontstane situatie.

error: Kopiëren mag niet!