Minister Kuldipsingh installeert Nationale Loonraad

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft woensdag 28 april de leden van de Nationale Loonraad geïnstalleerd op het Kabinet van de President. De leden werden ook toegesproken door president Chandrikapersad Santokhi. De Loonraad is bij wet belast met het geven van advies om te komen tot een algemeen minimumloon, zo bericht het ministerie.

Minister Kuldipsingh zei ingenomen te zijn met de installatie van dit orgaan. Het installeren betekent voor de bewindsvrouwe, dat er gedegen onderzoek en consultatie zal geschieden om te komen tot adviezen die moeten leiden tot stabilisering van de lonen. 

De Loonraad heeft als taak het presenteren van een advies aan de minister onder andere voor het vaststellen van een nieuwe algemeen minimumloon en of een nieuw minimumloon per sector of beroepsgroep; 

het grondig consulteren van de technische stakeholders; 

de calculatiemethode van het minimumloon; 

de samenstelling van het basisvoedselpakket of andere indicatoren; 

het uitvoeren van loononderzoeken en het evalueren van de werking van de Wet Minimumloon en de sociale invloed daarvan. 

Wonnie Boedhoe,voorzitter van de Loonraad, heeft na haar dankwoord aan de president en de minister, te kennen gegeven samen met haar team de uitdaging aan te gaan en het werk te doen naar hun beste vermogen. 

President Santokhi zei, dat het installeren van de Nationale Loonraad een belangrijk moment is voor de totale samenleving. Verder heeft de president gezegd, dat de Loonraad, met de deskundigen die daarin geplaatst zijn, de regering zal ondersteunen met adviezen en onderzoeken. Ook de juiste inzichten die leven bij de samenleving, het bedrijfsleven en bij de vakbeweging zullen gedeeld worden met de regering. De president heeft bekend gemaakt dat de installatie van de Nationale Loonraad, de eerste stap is van de “Herstelfase” die de financiële crisis in Suriname onder controle moet houden en die stabiliseren. 

De Loonraad bestaat uit: 

Voorzitter Wonnie Boedhoe (AW&J), secretaris Tirlotma Marhe-Kewal (AW&J) en de leden Malty Dwarkasingh (Verening Surinaams Bedrijfsleven), Shoblinadebie Chotkan-Somai (AW&J), Lilian Menke-Tangali (Stg. Planbureau), Vanessa D’costa-Chehin (Vakbeweging), Mohamed Ali (Vakbeweging).

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: