Belangenorganisaties markten op werkbezoek bij president Santokhi

Markten willen oplossing voor hun problemen door Covid-maatregelen – Ministers zoeken openbare locaties in buurten voor marktventers

Belangenorganisaties van de Centrale Markt Paramaribo, Markt Zuid en de Vreedzaam Markt hebben woensdag 28 april een werkbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi op het Kabinet van de President. Uitgebreid is gesproken over actuele vraagstukken bij de  marktventers. 

Om bijstand te zoeken voor de problemen die zijn ontstaan door de Corona pandemie vertegenwoordigers van de belangenorganisaties president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om een oplossing. 

De voorzitter van de Belangenorganisatie Centrale Markt Paramaribo, Lieuw Choy, benadrukte dat de drie markten in totaal meer dan 2.300 zelfstandige ondernemers van een inkomen voorzien. Verder geeft Choy aan dat de sluiting van de markten in verband met de Covid-19-maatregelen zorgt voor enorme financiële verliezen bij de marktverkopers.

President Santokhi heeft alle ondersteuning toegezegd aan de belangenorganisaties. ‘De stringente maatregelen zijn nodig om Covid-19 te reduceren, de maatregelen worden geïmplementeerd op advies van het Covid Managementteam. De opdracht is gegeven aan de ministers om openbare plekken te identificeren in de verschillende woonwijken waar marktventers hun koopwaar kunnen bieden.’ 

Het staatshoofd heeft benadrukt dat in samenwerking met het korps van districtscommissarissen, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en agrarische organisaties er al plekken zijn geïdentificeerd. ‘De belangenorganisaties van de markten zullen ook betrokken worden.’

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) zal vanuit zijn helpdesk in samenwerking met de belangenorganisaties, de marktventers assisteren in het aanvragen van Covid-steun. De president accentueert, dat de belangen van de marktventers behartigd zullen worden. De organisaties hebben de opdracht gekregen van Santokhi een gedetailleerde inventarisatie op papier te zetten met alle noden en kreten. 

‘Covid-19 geeft ons ook de gelegenheid om de markten te reorganiseren. Wij moeten de markten moderniseren’, aldus de president. De regering zal op korte termijn wederom aan tafel zitten met de belangenorganisaties om het traject voort te zetten.

error: Kopiëren mag niet!