Zijstraat Cocobiacoweg in Paramaribo vol diepe kuilen

De Ramsaroepsinglaan, een zijstraat van de Cocobiacoweg in Paramaribo, is al geruime tijd een grote bron van ergernis voor weggebruikers.

Verkeer moet al manoeuvrerend over die weg rijden om diepe kuilen te ontwijken en daardoor schade aan een voertuig te voorkomen. Het is een van de vele, vele wegen die lijden onder achterstallig onderhoud.

Vooral in de regentijd worden die wegen welhaast een zee van vijvers door alle met regenwater ondergelopen kuilen en gaten, en onbegaanbaar voor het verkeer.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) stelt op zijn Facebookpagina, dat de situatie met betrekking tot onderhoud van wegen, bermen en kanalen ernstig is. ‘Ik hoor, zie en krijg al de klachten. Het werk is landelijk al voorbereid door OW. Het wachten is nu op het ministerie van Financiën voor groen licht. Alle wegen worden aangepakt, de goten en kanalen krijgen een beurt.’

Hij benadrukt, dat er een hoge schuld is van het ministerie bij bijna alle aannemers. ‘Vergeet niet dat er meer dan 1.500 niet afgeronde projecten staan, dat alles moet iemand betalen. Die schulden zullen betaald worden. Je hebt mensen die opmerkingen maken, wanneer ik zaken laat onderzoeken. Maar, als je de oorzaak niet kent, bestaat er geen oplossing. Ala den olo mus tapu. Dat na sanie!’

Dan pas kunnen wij verder.

Verkeersveiligheid en ontwatering hebben voorkeur.

PK

error: Kopiëren mag niet!