Consultaties starten voor nieuw ontwerp historische Waterkant

Het contract voor het ontwerpen van een nieuw en modern gezicht van de historische Waterkant is in februari getekend en de publieke consultaties beginnen nu. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende ministeries en overheidsinstanties. Voor de uitvoering van dit contract is het consortium ILACO/RoyalHaskoningDHV (RHDHV)/IBT Engineering Consultants aangetrokken, zo meldt de regering vrijdag 16 april.

Dit initiatief is onderdeel van een IDB-lening (Inter-American Development Bank) en valt onder de Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP). Deze lening wordt gesloten onder supervisie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de vertegenwoordiger is het Directoraat Cultuur. 

De Waterkant is een van de belangrijkste publieke plaatsen in het historisch centrum van Paramaribo, dat door de UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) gerekend wordt tot het Werelderfgoed. Het is belangrijk om dit deel van de stad te onderhouden. 

Het nieuwe ontwerp omvat de herinrichting en verfraaiing van de Waterkant om zo een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid, de bevordering van toerisme alsook verbeterde mobiliteit binnen het projectgebied. Het gebied omvat het gedeelte tussen het Fort Zeelandia en het Waaggebouw met daarbinnen geselecteerde wegen en openbare ruimten. 

Om te komen tot een definitief ontwerp van de Waterkant is breed maatschappelijk draagvlak gewenst. Daarom zal in de periode april – mei een eerste overlegronde met belanghebbenden en geïnteresseerde partijen plaatsvinden, middels stakeholder workshops, bedoeld om: 

• het publiek nader te informeren over bestaande voorstellen;

• de voorstellen te valideren op basis van de huidige omstandigheden en 

• additioneel bijdragen in te winnen om te komen tot het definitief ontwerp.

Tijdens de workshops zal het overleg zich concentreren op de eerder genoemde thema’s: 

• mobiliteit /verkeerscirculatie; 

• stads- en landschapsarchitectuur (inclusief inrichting Waterkant ter bevordering van levendigheid in het gebied);

• toegankelijkheid en relatie Waterkant met de omgeving (verbinding met de rivier en met de historische binnenstad). 

De resultaten van de workshops zullen worden gebruikt om het ontwerp te valideren en zo nodig te herzien en te finaliseren. De verwachting is dat er een eerste voorbeeld ontwerp gepresenteerd wordt in september, na goedkeuring van UNESCO en de overheid, en een definitief ontwerp in november.

error: Kopiëren mag niet!