NV De Molen verliest kort geding

In het kort geding dat NV De Molen aanhangig had gemaakt tegen Benie, Jaiperkash, Dagblad Suriname en De Ware Tijd heeft de rechter uitspraak gedaan en de vordering afgewezen. De Molen is veroordeeld in de proceskosten.

Op 3 mei 2018 had Benie in Dagblad Suriname en de DWT een artikel doen plaatsen over de verduistering van de aandelen van De Molen. In kort geding eiste De Molen de stopzetting van deze publicatie, omdat het volgens haar onwaarheden zou bevatten en dat deze schadelijk waren voor de eer en goede naam van de directie van De Molen. Verder werd gesteld dat Dagblad Suriname en de DWT het aangeleverd artikel zonder toetsing van de inhoud hebben gepubliceerd en dat zij hiermede het beginsel van hoor- en wederhoor hebben geschonden.

Dagblad Suriname en de DWT voerden aan dat het artikel aangemerkt kon worden als een advertentie en dat van hen niet verlangd kan worden dat zij bij het accepteren van een dergelijke advertentie diepgaande onderzoekingen moeten verrichten, tenzij als gevolg van de publicatie Dagblad Suriname en de DWT onzorgvuldigheid kon worden verweten. De kantonrechter constateerde dat er daarvan geen sprake was.

Ook stelde de rechter dat niet is gebleken dat Benie met de publicatie het oogmerk had om de eer en goede naam van De Molen aan te tasten dan wel schade heeft berokkend. De Molen heeft ook gefaald omstandigheden aan te voeren waaruit zulks zou blijken.

De rechter concludeerde dat niet is gebleken dat Benie, Jaiperkash, Dagblad Suriname en De Ware Tijd enig onrechtmatige daad hebben gepleegd met deze publicatie en wees de vordering af. Dagblad Suriname en De Ware Tijd werden respectievelijk bijgestaan door advocaat Chandra Algoe en Edmund Hooplot. De Molen had bijstand van advocaat Gerold Sewcharan.

error: Kopiëren mag niet!