Minister Kuldipsingh bespreekt samenwerkingsmogelijkheden met SPSB

Een vertegenwoordiging van de Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB) onder leiding van directeur Marcel van Cooten heeft donderdag een bezoek gebracht aan minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken Rishma Kuldpsingh. De delegatie bestond verder uit de adviseur, Lilian Leeflang, en de Manager Relations Management, Ravita Rampadarath, zo meldt het ministerie.

Het bezoek was onderdeel van een reeks besprekingen die het ministerie voert met verschillende banken om mogelijkheden te bespreken om aan kleine zelfstandigen financieringen aan te bieden door tussenkomst van het ministerie. 

Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de verschillende werkarmen van het ministerie waaronder de Stichting Productieve Werk Eenheden en de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor het screenen en het op maat begeleiden van ondernemers, alvorens die worden voorgesteld aan de bank.

Tijdens de bespreking kwam naar voren dat kleine zelfstandigen vaak geen onderpand hebben en de nodige kennis met betrekking tot het opstellen van onder andere een ondernemersplan en jaarrekeningen of het bijhouden van de boekhouding niet voldoende hebben. 

Een ander knelpunt zijn de hoge operationele kosten met betrekking tot het portefeuillebeheer bij het verschaffen van financieringen aan kleine ondernemers, omdat die zich veelal verspreid over het hele land bevinden. 

Er zijn afspraken gemaakt om in vervolgsessies tot concrete financieringsmodellen op maat te komen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: