Vrouwen vragen aandacht voor geweld tegen vrouwen

“Een vrouw is niet jouw bezit” is de slogan bedacht door Rachelle Sno, Rea Doorson en Bianca Graskamp. Via een bewustwordingsloop willen zij aandacht vragen voor het geweld tegen vrouwen. De berichten in de media, waarbij vrouwen steeds slachtoffer zijn van huiselijk geweld, hebben de dames getriggerd om een bijdrage te leveren aan de vergroting van het bewustzijn dat het geweld moet stoppen. “Zowel mannen als vrouwen moeten weten dat er hulp is”, zegt Sno. “Zoek hulp”, adviseert de Social Worker-studente aan het AHKCO. Sno vertelt erg gemotiveerd te zijn om zich in te zetten voor de doelgroep en ondersteuning krijgt van de Vereniging van Social Workers. Deze loop is het eerste initiatief van de groep dames, maar nu al wordt gedacht aan soortgelijke en andere initiatieven in de districten, laat Sno weten. Het doel is dat vrouwen niet langer zitten met hun probleem en hulp gaan zoeken. “Er zijn genoeg instanties, zoals Stop Geweld tegen Vrouwen en Slachtofferzorg.”

Sno benadrukt dat de loop niet tegen de mannen is en ook geen protestloop is. “We willen dat ze hulp zoeken en niet zitten met hun problemen.” Echter merkt de toekomstig social worker op dat mensen over het algemeen onbekend zijn met de hulpinstanties. “Als ik de studie Sociaal Culturele Vorming niet deed, zou ik misschien ook niet weten waar je voor hulp terecht kan. Weten hoe te communiceren, is belangrijk om meningsverschillen bij te leggen”, zegt Sno verder. Kennis over conflicthantering is daarbij ook een grote steun in de rug. Over de loop zelf is aan verschillende personen de oproep gedaan om te participeren op zaterdag 10 april. Met het aantal registraties houdt de organisatie rekening. Sno laat weten dat hiervoor een vergunning is verstrekt en dat de covid-regels in acht worden genomen. Om de 10 personen zal een biker aanwezig zijn die erop toeziet dat zaken ordelijk verlopen. “Het zal dus ordelijk verlopen.” De organisatie besluit door nogmaals te benadrukken dat het niet om een protestloop, maar om een bewustwordingsloop gaat. “We lopen niet om de orde te verstoren”, besluit Sno.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: