Leraren missen betrokkenheid bij onderwijsvernieuwingen

Onlangs maakte Onderwijsminister Marie Levens bekend dat het ministerie bezig is met het digitaliseren van het curriculum van het glo, wat met zich meebrengt dat de leerlingen van leerjaar 1 tot en met 8 ook digitaal lesmateriaal meekrijgen. In dit vernieuwingsproces op het glo is er vooralsnog geen overleg gepleegd met de onderwijsbonden. De leraren kijken de kat uit de boom. Dit blijkt uit gesprekken van Dagblad Suriname met Fols, BvL en ALS. De voorzitter van BvL/ALS, Reshma Mangre, geeft aan dat met het digitaliseringsproces een stap in de goede richting is gezet, vooral in het coronatijdperk waar social distance een standaard uitgangspunt is geworden.

Alhoewel dit vernieuwingsproces nogal kostenbesparend is, de ouders hoeven namelijk geen lesmateriaal meer te kopiëren of continu internet te hebben, vindt Mangre dat hiermee nog geen zoden aan de dijk is gezet. “Zo is er nog geen eenduidigheid op de basisscholen wat precies is gedigitaliseerd? Zijn het alle boeken? We zijn niet tegen ontwikkeling, maar die betrokkenheid is niet wat het wezen moet.” Mangre vindt dat het Onderwijsministerie de leraren nog onvoldoende betrekt bij vernieuwingen, terwijl leraren de spil vormen in het onderwijs. Zij benadrukt dat de leraren geen beslissingsbevoegdheid wensen, maar wel medezeggenschap. Mangre voert aan dat een vernieuwing niet vanzelfsprekend leidt tot een verbetering. “Er zou eerst een pilot plaats moeten vinden om na te gaan hoe zoiets werkt. Er zou tevens geëvalueerd moeten worden. En dan zou je daarop gericht beleid vorm moeten geven.”

Fols-voorzitter Marcelino Nerkust is ook van mening dat meer overlegmomenten nodig zijn. Hij gaat ervan uit dat met het ingrijpend vernieuwingsproces op het glo het overleg met de leraren nog zal volgen. Nerkust vindt het een goede ontwikkeling dat ook de glo-leerlingen met digitalisering te maken krijgen. Hij attendeert erop dat het wat tijd zal vergen, voordat die vernieuwing een plek krijgt. Fysiek onderwijs is namelijk diep ingeworteld in het onderwijs. “Aan die betrokkenheid kan er wel wat meer gewerkt worden”, stelt Nerkust. Minister Levens had in januari meegedeeld dat er deskundigen zijn aangetrokken om het digitaliseringsplan vorm te geven. In dat kader zouden de kinderen van het binnenland allemaal een laptop krijgen. Fols, BvL en ALS weten niet in hoeverre dit al is waargemaakt.

error: Kopiëren mag niet!