Regering verantwoordelijk voor slecht doordacht SAMAP project

Het blijkt dat de Surinaamse regering zelf verantwoordelijk is voor de inhoud van het SAMAP‑project en de slechte wijze waarop het project is opgezet. Dit is de conclusie van Danielle Holwijn na een gesprek afgelopen maandag met Erick Zaballos die als FAO-consultant het SAMAP-project trekt. In dit gesprek zijn een aantal zaken bevestigd: de opzet van het SAMAP-project is los van de rest van problemen die de landbouwsector kent. Het is slechts bedoeld voor materiele ondersteuning aan voltijds boeren die de grond op hun naam hebben staan of bijzondere toestemming hebben om activiteiten te ontwikkelen op een terrein. Specifieke problemen als waar de boeren in Coronie mee te kampen hebben als een gebrek aan irrigatiewater, technische begeleiding en de boedelkwestie zijn niet meegenomen. Parttime boeren die nu in overheidsdienst zijn moeten kiezen om voltijds boer te worden willen ze in aanmerking komen voor materiele ondersteuning.

Holwijn vindt dat na het gesprek het alleen maar duidelijker is geworden dat het SAMAP‑project slecht in elkaar is gezet. De projectcoördinator Zaballos zegt slechts uitvoerder te zijn namens FAO. Zaballos bevestigde dat de boeren voor de aanvraag een 14 pagina’s tellend formulier moeten invullen. Dit formulier zou vereenvoudigd zijn volgens Zaballos. Voor de voorwaarden die gesteld worden aan boeren die ondersteuning vragen in het SAMAP-project verwijst hij Holwijn naar het Ministerie van LVV. Volgens Zaballos zijn die voorwaarden opgesteld door de Surinaamse regering en deskundigen. Zo ook dat het project onvoldoende rekening houdt met boeren die activiteiten ontwikkelen op gronden van de familie met een boedelprobleem. Voor andere problemen als voorlichting, begeleiding van boeren en het gebrek aan irrigatiewater wordt Holwijn ook doorverwezen naar het Ministerie van LVV. Door de slechte ervaring met het ministerie van LVV zegt Holwijn dat veel boeren in Coronie niet eens de moeite zullen doen om de aanvraag te doen. En dan kan je slechts die ene boer die de aanvraag zal doen aan het woord laten en een zogenaamd “succesverhaal” laten houden in de media. Maar 99% van de boeren Coronie is gewend dat er geen rekening wordt gehouden met hen door het ministerie en LVV voorbijgaat aan hun problemen. Dit project bevestigt dat alleen.

Dat het project SAMAP niet voldoet zeggen ook de cijfers die door Zaballos zelf zijn verstrekt aan Holwijn. Als na meer dan drie jaren dat dit project draait slechts 68 boeren zijn ondersteund geworden van de door het project beoogde 1000 boeren dan betekent het dat er kennelijk iets goed mis is met het project. Wil je de landbouw op grote schaal stimuleren en boeren daarin ondersteunen dan zal je moeten komen met een meer samenhangende benadering. Door wanbeleid van opeenvolgende regeringen zijn er teveel telleurstellingen in de landbouwsector. Als je nu enkele boeren hebt ondersteund, de nodige machines hebt verstrekt, de boeren hebt getraind in verwerking van jouw producten, dan heb je nog niets gedaan als je niet ook de grote markten in het buitenland meeneemt waar de boeren hun meer-productie zullen afzetten. Het project heeft een budget van bijna Euro 13 miljoen. Jammer dat wij zoveel geld zullen besteden in naam van de Surinaamse boeren en de landbouwsector maar die samenhang missen in de aanpak. Holwijn zegt niet te willen ontkennen dat het project wel waarschijnlijk voor die paar individuele boeren “wat positieve effecten” zal hebben. Maar dat het zal leiden tot een ontwikkeling van de landbouwsector op grote schaal is slechts het volk voor de gek houden. Het lijkt weer een project te worden waar buitenlandse consultants het meest aan zullen overhouden, zegt een teleurgestelde Holwijn.

Danielle Holwijn

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: