Belastingdienst en OM zien noodzaak tot samenwerking in

Het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst hebben de noodzaak ingezien om te komen tot een historisch samenwerkingsverband. Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en de directeur van de Belastingdienst, Ismail Kalaykhan, hebben maandag een convenant getekend inzake samenwerking om fiscale fraude te elimineren, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname. 

Het parket van de procureur-generaal en de fiscus zijn nu gerechtigd om informatie met elkaar uit te wisselen. Het OM heeft in de afgelopen jaren bij herhaling een aantal strafzaken onderzocht waarin sprake was van verrijking door verdachten, zonder dat Justitie voldoende in staat is geweest om het onrechtmatig verkregen vermogen genoegzaam zichtbaar te maken en het afromen daarvan middels strafrechtelijke bepalingen tot stand te brengen. 

Baidjnath Panday benadrukt, dat er in de wereld mechanismen zijn ontwikkeld die erop toezien, dat er naast strafrechtelijke interventies om daders zichtbaar te maken en aan te pakken er ook fiscale interventies mogelijk moeten zijn. Dit, wanneer justitie en de fiscus beiden het oogmerk hebben om te stuiten op het illegaal verkregen vermogen uit strafbare handelingen. De procureur-generaal stelt dat het ook de bedoeling is om het illegaal vermogen ten voordele van de staat af te pakken.

De directeur van de Belastingdienst merkt op dat samenwerken van eminent belang is. ‘Wanneer je niet samenwerkt, bereik je het doel niet dat je wilt behalen. De financieel-economische wereld in Suriname moet veilig worden gemaakt. Wij moeten ons gaan focussen op mensen, die zich niet houden aan wet- en regelgeving. Binnen de wettelijke mogelijkheden moet crimineel vermogen afgepakt en teruggebracht worden in de boezem van de staat.’ De Belastingdienst zal zo effectief mogelijk ingezet worden ten gunste van de Staat.

error: Kopiëren mag niet!