Sham Binda: “Er is veel meer aan de hand dan NRA-rapport aangeeft”

Het assembleelid Sham Binda (VHP) is van mening dat er veel meer aan de hand is dan het NRA-rapport aangeeft. In gesprek met Dagblad Suriname gaat hij in op deze materie. Binda acht het niet haalbaar dat alle sectoren in het land hun medewerking hebben verleend voor het NRA-onderzoek. Volgens het projectmanagementteam (PMT), dat het NRA-onderzoek heeft verricht, was deelname aan dit onderzoek niet verplicht. “Het is heel ingewikkeld om de werkelijke cijfers op tafel te leggen. Ik heb dus mijn twijfels over het NRA-rapport; er is veel meer aan de hand dan het NRA-rapport aangeeft”, stelt Binda.

De PMT-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos constateert dat er onvoldoende wordt gedaan om money laundering, terrorismefinanciering, corruptie en proliferatie te bestrijden, en dat de awareness hierover niet is wat het wezen moet bij de diverse sectoren in het land. Wat eerder gesuggereerd werd is nu officieel op basis van het NRA-onderzoek: Suriname is een hoogrisicoland waarbij drugshandel, corruptie en omkoping de hoogste dreigingen vormen. Volgens Binda is dit geen nieuwe informatie, in derdewereldlanden zijn drugshandel en corruptie een typisch probleem. Hij accentueert dat het grootste obstakel thans gevormd wordt door de informele sector. “Het systeem is niet waterdicht waardoor er veel geld witgewassen wordt. En door de steeds groeiende informele sector gebeurt alles nu veel meer in cash dan voorheen. De economie is verschoven van de formele naar de informele sector”, voert Binda aan.

Dat veel meer in de informele sfeer gebeurt, is te verklaren. Banken hanteren namelijk al geruime tijd regels die niet aantrekkelijk zijn voor burgers en het bedrijfsleven. Ondanks de structurele kritiek vanuit de samenleving houden de banken voet bij stuk wat hun regels betreft. De cruciale vraag blijft: hoe hef je die informele sector op en het tekort aan deviezen? Daarvoor is er nog geen sluitende oplossing gevonden. “Alles moet nu via de bank gaan maar de vraag is hoeveel mensen de bank kan accommoderen? Het kan niet zo zijn dat men wat gaatjes dicht en aan de andere kant ontstaan er nog meer gaatjes. Zolang de banken niet openstaan voor het volk en bedrijfsleven komt er geen ontwikkeling. Het zijn de investeerders die een belangrijke rol kunnen spelen in de economie”, aldus Binda.

Volgens het PMT is vanwege het gemak waarmee drugs geplaatst, vervoerd en geëxporteerd wordt in Suriname, meer dan aannemelijk dat er mogelijk sprake is van diepgewortelde corruptie bij bepaalde overheids(controle)instanties die mogelijk banden hebben met criminele organisaties waarmee drugshandel in Suriname mede in stand wordt gehouden. Corruptie heeft een verlammend effect op de aanpak van smokkelhandel in Suriname. Zwart geld wordt, op grond van het NRA-onderzoek, in sommige gevallen rechtstreeks in de formele economie geïnvesteerd, voornamelijk in cash gedreven ondernemingen. Alhoewel het reeds zwart op wit staat dat Suriname een hoogrisicoland is op basis van het NRA-onderzoek, krijgt het bedrijfsleven al veel eerder te maken met extra uitdagingen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: