Defensieminister Mathoera: “Schietincident onderstreept belang goed operationeel leger”

“Trots op alle militairen die zich inzetten voor land en volk”

Defensieminister Krishna Mathoera geeft desgevraagd tegenover Dagblad Suriname te kennen dat het recente incident nabij de monding van de Marowijnerivier het belang van een goed operationeel leger onderstreept. Het incident maakt duidelijk hoe belangrijk grensbewaking is. “De mensen zijn agressief. Bij het incident zijn de 4 illegale vreemdelingen overgedragen aan de politie.” Minister Mathoera stelt dat het belangrijk is dat militairen goed getraind zijn en omkleed zijn met bevoegdheden bij de grensbewaking. Hierdoor kunnen zij met het juiste mandaat optreden en overdragen aan de politie voor onderzoek. Minister Mathoera geeft aan dat wij trots mogen zijn op militairen ‘want het zijn personen die zich dagelijks inzetten voor ons land’. ‘Het is van belang dat de militairen zich blijven inzetten, en dat beroep doe ik ook op ze’, geeft de bewindsvrouw aan. Minister Mathoera onderstreept dat de patrouilles op de Marowijnerivier maar ook op de Surinamerivier nabij de monding verscherpt zijn. ‘Te Nieuw Amsterdam heeft het leger ook een bemande post. Vanaf het begin van de pandemie vervult Defensie een hele belangrijke taak. In de afgelopen tijden hebben wij het verder opgevoerd’, stelt de minister. Verder geeft zij aan dat tegelijkertijd de werkomstandigheden verbeterd worden. ‘Ons personeel staat centraal. Zo zijn niet lang terug meer dan 100 officieren formeel beëdigd. De zekerheid moeten zij ook krijgen. Wij doen er alles aan dat militairen met een goed gevoel het werk doen. Door de financiële situatie komen wij er niet onderuit om bezuinigingen door te voeren. De begroting van Defensie is met SRD 60 miljoen ten opzichte van 2020 ingekort. Er zijn inmiddels al duidelijke besparingen gedaan. We gaan richting verdere efficiëntie en verbetering’, besluit minister Mathoera. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: