Hebben de politieke partijen als DA-91, SPA,PALU en DOE groeimogelijkheden?

De politieke partijen zoals DA-91, SPA, PALU en DOE zijn vaker in de nationale pers te beluisteren. Zij geven vaker hun meningen over de sociaaleconomische  en politieke ontwikkelingen  van Suriname. De PALU wil niet over het verleden praten ; maar zij willen liever over de toekomst praten. Begrijpelijk, zij hebben ook vaker met de paarse partij gewerkt en mede verantwoordelijk voor het verkwistend beleid van de NDP. Ik luisterde woensdagochtend 10 maart 2020 naar het radiostation ABC. De heer Gerold Vliet  was in gesprek met de hoogleraar, prof.dr. Martin Schalkwijk. Hij legde ook uit dat de regering Santokhi/Brunswijk een schuld van SRD 59.000.000.000,00( 59 miljard SRD) heeft overgenomen van de regering Bouterse/Adhin. Professor Schalkwijk legde ook uit dat Suriname jaarlijks aan rente en schuld SRD 9.000.000.000,00 ( 9 miljard SRD) moet aflossen , terwijl de inkomsten van de staat Suriname jaarlijks nauwelijks SRD 10.000.000,00 ( 10 miljard SRD) bedraagt. De heer ir. Henk Ramnandanlal van de PALU was ook deelgenoot van het programma; hij was een andere mening toegedaan. Hij wilde geen aandacht besteden aan het verleden. Ik zal niet verder over deze materie schrijven. Ik ben volkomen eens met prof. dr.M. Schalkwijk dat je het Surinaamse volk moet uitleggen wat de regering  Santokhi/Brunswijk van de vorige regering heeft overgenomen. Alle Surinaamse kiezers,  minsters,DNA-leden, RR-DR-leden  en andere politici ,die vaker analyses geven, moeten  zich verder verdiepen in het vak geschiedenis.

Ik citeer uit het boek van drs.G.de Jong het volgende: “Geschiedenis verschaft inzicht. Geschiedenisonderwijs leert ons wat wel en niet echt gebeurd is. Het verschaft ons heldere, betrouwbare, geordende en samenhangende kennis en leert ons ook hoe zulke kennis verworven kan worden. Zulke betrouwbare kennis is immers van grote betekenis bij andere studies en bij persoonlijke lectuur. De kennis komt van pas in allerlei situaties en het heden komt er door in een ander daglicht te staan. Veel van wat op het eerste gezicht onbegrijpelijk schijnt, wordt erdoor verduidelijkt. Het heden krijgt door vergelijking  met het verleden een ander aanzien. Door dit alles wordt de eigen situatie  beter verstaan en allerlei leugenachtige propaganda of versluierd gepraat zal spoediger doorzien worden”(bron: drs.G. de Jong; didactische aanwijzingen voor het geschiedenis- onderwijs)

In dit artikel zal ik de politieke partijen zoals  DA-91, SPA, PALU en DOE ( ook gerekend kunnen worden tot de oude politieke partijen ) die meer dan 30 jaren in de Surinaamse politieke arena opereren en in meer dan 30 jaren nauwelijks een politieke achterban opgebouwd hebben. Over de politieke ruggen van andere politieke partijen zijn enkele van deze politieke partijen ook in DE Nationale Assemblee(DNA) beland. De PALU heeft op eigen kracht enkele keren een DNA-zetel in Coronie bemachtigd. De politieke partij DOE heeft ook op eigen kracht een zetel behaald. DA-91 en SPA zijn in combinatieverband de verkiezingen ingegaan.

De politieke partijen SPA, DA-91, DOE en PALU hebben  op 25 mei 2020 in Paramaribo samen 363 st. + 414 st.+1.657 st.+ 429 st.=2.863 stemmen  behaald. De kiesdeler in Paramaribo op 25 mei 2020 was ( 115.666:17) X 1 stem= 6.804  stemmen .Deze 4 politieke partijen  hebben in Paramaribo minder dan 43 % van een DNA -zetel behaald ( exact= 42.08  % van een DNA-zetel).

De politieke partij SPA behaalde in 2010 in Nieuw Front verband 818 stemmen. In NF-verband werd de heer Guno Castelen in Paramaribo gekozen tot DNA-lid.

DA-91 behaald in 2010 in Paramaribo 3.743 stemmen. De heer  Winston Jessurun is in NF – verband gekozen als DNA-lid.

De situatie bij de verkiezingen van 2015 was veranderd. .De naam Nieuw Front werd veranderd in de naam V-7. De heren Castelen en Jessurun waren wel op de V-7 lijst , maar werden niet gekozen omdat zij niet binnen de eerste vijf posities op de V-7 lijst geplaatst waren. Zo is het in de politiek. Er is tijd van komen, maar ook een tijd van vertrekken.

De politieke toekomst van de SPA, DA-91, PALU en DOE ziet er niet zo rooskleurig uit. Ik kan mij vergissen, maar met mijn politieke ervaring zie ik dat deze politieke partijen straks ook naast de KTPI en de PSV gaan staan.

Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!