FIFA Ethische Commissie doet uitspraak over beschuldigingen aan adres SVB

In de afgelopen twee weken werd via diverse media breed uitgemeten dat er door de Ethische Commissie van de FIFA een onderzoek was ingesteld tegen het niet transparant; en financieel corruptief handelen van het SVB- bestuur onder leiding van Krishnadath.  Klokkenluiders zouden een schrijven aan deze onafhankelijke FIFA commissie hebben gestuurd met daarin diverse bezwarende financiële handelingen, financieel favoritisme van de Brokopondo Sport Bond en corruptieve handelingen verricht met de door de FIFA ter beschikking gestelde COVID-19 Noodhulp. Ook zou de SVB niet transparant zijn geweest in de toewijzing van deze financiële middelen. 

Krishnadath had in reactie op de beschuldigingen steeds aangegeven dat het hier puur en alleen gaat om moddersmijterij van de kant van de tegenpartij bij de komende verkiezing van 20 maart aanstaande en dat hij aan de Ethische Commissie gevraagd heeft  of men voor 10 oktober de resultaten van hun onderzoek publiekelijk kenbaar kunnen maken. De klokkenluider zou volgens Krishnadath geen enkel ander doel hebben dan het middels een smeer campagne beïnvloeden van de aan de gang zijnde strijd voor een nieuw SVB bestuur.

De sportredactie van Dagblad Suriname heeft de hand kunnen leggen op een schrijven van de Onderzoekskamer van de Ethische commissie, welke de SVB aan haar leden heeft doen toekomen. In dit schrijven van 4 maart 2021 wordt het volgende gezegd “…. after analysing the documentation in the case file and pursuant to the provisions of the FIFA Code of Ethics (hereinafter the “FCE”), the Investigatory Chamber has established that, based on the nature of the case, as well as the information available, there seems to be no indication of a breach of the FCE. Consequently, please note that the present preliminary investigation is hereby closed”.

Kort gezegd:  De Ethische commissie is naar aanleiding van het door haar ingestelde onderzoek en de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er geen enkele indicatie is dat de SVB de FIFA CODE of Ethics heeft geschonden. Als gevolg hiervan wordt de zaak (red: de verdachtmaking die de klokkenluider indiende) beschouwd als te zijn afgesloten.

Krishnadath om een reactie gevraagd zegt dat wat er de afgelopen maand gebeurde, iets is dat nooit eerder in de geschiedenis van de SVB is vertoond. Nooit eerder in de zin dat personen om eigen en verkiezingsgewin de organisatie waar ze vermoedelijk zelf deel van uitmaken en leiding aan willen geven zonder enig bewijs door het slijk proberen te halen. Men heeft gebruik gemaakt van de kennis dat Klokkenluiders tegenwoordig serieus worden genomen en dat wetende heeft men de FIFA willen misleiden. Dat zegt wat over die Surinamer zal men bij de FIFA denken. Men heeft geen stukje zelf respect is de conclusie. Eigenlijk had ik het moeten verwachten, omdat een SVB-Lid een zelfde gedrag vertoonde tijdens een Algemene Leden Vergadering van de SVB waarvoor de de directeur van het Regionaal kantoor van de FIFA als spreker was uitgenodigd. Als we het van dergelijke leiders moeten hebben staat de SVB niet veel goeds te wachten.

Krishnadath zegt verder geen andere uitkomst verwacht te hebben. De Financiële administratie van de SVB wordt regionaal geprezen en als voorbeeld gesteld door de FIFA accountants die jaarlijks door de boeken van de SVB gaan. Al onze accountantsverslagen en jaarverslagen vanaf 2013-2019 kunt u op onze website vinden onder www.svb.sr/jaarverslagen. Het is om die reden zegt Krishnadath dat hij de Ethische Commissie uitdrukkelijk vroeg om hun reactie niet als confidentieel te betitelen, zodat heel Suriname en daarbuiten er kennis van mochten dragen.

error: Kopiëren mag niet!