Coalitie evalueert samenwerking

DNA-leden van de coalitie en de regering hebben een overleg gevoerd, de eerste van die omvang in de afgelopen 7 maanden. Er zijn verschillende overlegmomenten geweest in kleiner verband, vertelt coalitieleider Gregory Rusland. In dit geval was de bijeenkomst groter en Rusland meldt dat het een goede vergadering is geweest, waarbij zaken besproken zijn die erin moeten resulteren dat de coördinatie beter loopt. Vooral de communicatie moet efficiënt gevoerd worden, waardoor de regering vroegtijdig moet aangeven wat de ontwikkelingen zijn op beleidsgebied. Hiermee kan de DNA tijdig zaken opvangen. Rusland spreekt van een hele goede vergadering. Speerpunt was de verbetering in de communicatie. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, maar ook de kwestie Surfin heeft een rol gespeeld om zaken te evalueren en bij te stellen. De politicus zegt dat het plan om zo een meeting te houden al lang bestond, maar dat de situatie veroorzaakt door covid-19 steeds voor uitstel heeft gezorgd. “Het was nu een goed moment”, verduidelijkt Rusland.

Josafat Kanapé van de Abop was eveneens aanwezig en deelt zijn bevindingen, waarbij hij aangeeft dat de bijeenkomst bedoeld was om zaken te evalueren om na te gaan hoe de samenwerking tot nu toe verloopt. “Verschillende soorten mensen werken samen en niet iedereen zal dezelfde benadering hebben. Samenwerken gaat altijd gepaard met spanningen, omdat mensen zichzelf zijn. We moeten kunnen accepteren dat personen kunnen verschillen van belang, benadering en behoeftes”, licht Kanapé toe. “Het uiteindelijk doel moeten we niet uit het oog verliezen en dat is om in alle eerlijkheid consensus te bereiken.” Het DNA-lid merkt op dat een kritische houding van overige DNA-leden geen noemenswaardig obstakel vormt, omdat het volk een keuze heeft gemaakt op basis van de wens dat het goed gaat. Tegenover een kritische begeleiding staat Kanapé daarom dan ook positief. “Dat moet er zijn. Als een DNA-lid een kritisch standpunt inneemt, dan is dat het standpunt. ” Kanapé merkt op dat er vanuit zijn fractie ruimte wordt geboden voor het innemen van kritische standpunten. “Het volk kiest een DNA-lid.”

Geen deelname Belfort

DNA-lid Edward Belfort zegt in een reactie niet te hebben deelgenomen aan de vergadering. Voor Belfort is zo een vergadering van toepassing wanneer zaken onder druk staan. Hij noemt expliciet de gang van zaken rond Surfin als voorbeeld.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: