WWF, SBB en LBB starten uniek proefproject om illegale ontbossing tegen te gaan

Testen in houtkapconcessies Nassaugebergte, Centraal Suriname Natuurreservaat en Brinckheuvel natuurreservaat

Het WWF-Guianas, de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en de Dienst ’s Landsbosbeheer, afdeling Natuurbeheer (LBB/NB) van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), beginnen gezamenlijk  aan een bijzonder proefproject om illegale ontbossing tegen te gaan, voordat er zelfs  maar een boom is gekapt. 

Het nieuwe Early Warning System (EWS) kan niet-geplande houtkap een half jaar van tevoren voorspellen door state-of-the-art radartechniek en zelflerende algoritmes die allerlei data analyseren. Suriname is wereldwijd een van de eerste landen waar het EWS wordt getest.

SBB, vertegenwoordigd door directeur Onderzoek en Ontwikkeling René Somopawiro, het ministerie van GBB, vertegenwoordigd door algemeen directeur Marchiano Garson en directeur van WWF-Guianas David Singh, hebben vrijdag hun handtekening gezet onder het werkplan van het EWS-pilotproject. 

De partijen gaan het EWS in drie gebieden testen: houtkapconcessies bij het Nassaugebergte en het Centraal Suriname Natuurreservaat en het Brinckheuvel natuurreservaat. Dit pilotproject heeft een duur van zes maanden, waarbij het EWS op alle gebieden getest zal worden. Naast Suriname wordt het EWS alleen nog in Indonesië, Gabon, Guyana en Maleisië getest. Uit de eerste test in Indonesië bleken de voorspellingen al een nauwkeurigheid van 80 procent te hebben.

Unieke positie Suriname bedreigd door ontbossing

Suriname heeft volgens de officiële cijfers nog steeds een bosbedekking van circa 93 procent, en is daarmee het meest beboste land ter wereld. Maar sinds 2012 is de ontbossing flink toegenomen. Hoewel het percentage nog steeds laag is vergeleken met veel andere landen, zoals Brazilië, kan ontbossing een bedreiging vormen voor de unieke positie van Suriname.

Er bestaan technische programma’s en modellen om ontbossing tegen te gaan. Maar, die geven pas een waarschuwing als het kappen van bomen al is begonnen. Dan is het te laat. Daarom is het EWS ontwikkeld dat illegale ontbossing voorspelt. Het model, dat is ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds in Nederland, koppelt big data zoals satellietbeelden en menselijke activiteit aan elkaar. Zo signaleert het bijvoorbeeld met satellietbeelden als er een weg wordt aangelegd, omdat dat een toegangsweg kan zijn voor machines die bomen gaan kappen. Het systeem geeft een melding, zodat op tijd actie kan worden ondernomen.

Garson: ‘Zoals reeds bekend heeft Suriname een 93 procent bosbedekking, die ook binnen beschermde gebieden valt. als Ministerie belast met het beheer van beschermde gebieden in Suriname, is het van eminent belang om deze gebieden effectief te beheren. In dat kader, staan wij open om samen met partners na te gaan welke mogelijkheden er zijn om hiertoe een bijdrage te kunnen leveren. Binnen de Dienst ’s Landsbosbeheer van het ministerie, kan de kennis worden verrijkt met het gebruik en toepassing van een Early Warning Systeem (EWS). Voor ons is EWS, een nieuw systeem, namelijk voor het voorspellen en tegengaan van ongeplande ontbossing en zijn wij ontzettend benieuwd wat gedurende deze pilotfase, de geleerde lessen zullen zijn.’ 

Somopawiro: ‘We hebben een lange en succesvolle geschiedenis met WWF-Guianas. Wij begonnen ruim vijftien jaar geleden met samenwerking op het gebied van de training van boomkenners en bevorderen van duurzaam beheer van gemeenschapsbossen en nu gaan we bossen beschermen met technologie. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat Suriname zijn bossen duurzaam beheert. Met gezamenlijke inspanning zal ook dit project om ongepland ontbossing en bosdegradatie te helpen voorspellen slagen en de bestaande gebruikte technologie in het land te verbeteren.’

Singh: ‘Het Early Warning System kan voor Suriname een enorme doorbraak betekenen in bescherming van het bos. In een land met zo’n enorm oppervlakte bos is het bestrijden van illegale houtkap met traditionele middelen een enorme uitdaging. Dat onderstreept het belang van innovatie en het inzetten van hoogwaardige technologie. Het Early Warning System zal echter alleen ontbossing kunnen voorkomen als alle partijen zich daarvoor inzetten. Dit betekent dat iedereen, in het bijzonder de mijnbouwsector, de krachten moet bundelen voor behoud van ons bos. WWF-Guianas kijkt enorm uit naar de samenwerking met SBB en Natuurbeheer in dit unieke natuurbeschermingsproject.’

De proef zal lopen tot en met september 2021. Alleen tijdens het regenseizoen in mei en juni zijn interventies niet mogelijk, omdat de wegen in het veld mogelijk onbegaanbaar zijn.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: