NDP-aanhanger: “Wij zijn het aan de revolutie verplicht om te blijven strijden”

Actievoerder Siebrano Piqué en de zijnen hebben straatprotesten tegen regering Santhoki/Brunswijk in het vooruitzicht gesteld, al dan niet met de ondersteuning van andere groepen. Dag en datum moeten nog bekend worden gemaakt. Er zal een vergunning voor het houden van de aangekondigde straatactie worden aangevraagd. Hieronder volgen enkele reacties van voorstanders van de acties uit o.a. het NDP-kamp.

NDP is bezig te stoken

Het oor werd te luister gelegd bij de NDP. “Kwade tongen beweren dat Piqué om welbepaalde strategische redenen door de NDP wordt aangezet om het de regering moeilijk te maken. Dat de paarse partij bezig is onrust te stoken. Maar dat zijn verdacht makende praatjes van mensen, die de revolutie dwarsbomen.”

Vrije meningsuiting

Op de vraag in hoeverre de NDP achter de straatacties van Piqué tegen het beleid van de regering-Santokhi/Brunswijk staat, kwam naar voren: “Piqué heeft als burger in ons democratisch bestel alle recht om op te komen voor zijn en het algemeen belang. Vrije meningsuiting is een mensenrecht.”

Uit medeleven strijden

“Piqué wordt niet opgezet, heeft geen oproeping en aansporing nodig om op te komen voor het arme volk, dat getergd wordt door economische en andere problemen. Hij laat zijn hart uit medeleven spreken. Hij heeft medestanders, omdat hij tot de harten van de mensen spreekt. Hij weet waarover hij het heeft, want ook hij lijdt onder dezelfde omstandigheden. Hij spreekt uit eigen ervaring de taal van mensen, die hunkeren naar vooruitgang.”

Gewillig oor

“Piqué staat bekend als een vurige aanhanger van de NDP, binnen welke gelederen hij maatschappelijk en politiek gevormd is. Het verwondert mij daarom niet dat hij volksontwikkelingsdenkbeelden koestert, die overeenkomen met die van de partij. Hij heeft het beste voor met Suriname.”

Frontvorming

“Van meerdere zijde heb ik vernomen dat Piqué zich met actiegroepen en organisaties heeft verstaan om een breder front te vormen tegen het slecht beleid van de regering. Er zijn geen namen genoemd, maar ik hoop dat hij ook van gedachten heeft gewisseld met de partijleiding en nog beter met de baas. Ik ben ervan overtuigd dat hij daar gehoor, een klankbord en begrip zal vinden.”

Momentum

“Als het aan mij lag, zou de NDP de protestacties van Pique met al haar gewicht bijstaan. Niet in het geheim, maar openlijk. Wij moeten strijden met open vizier, want wij hebben het beste voor met Suriname. Binnen de partij maken wij ons op voor de viering van de Dag van de Revolutie op 25 februari aanstaande. Het lijkt mij een uitermate geschikt, beslissend ogenblik om in dit licht de acties van Pique te ondersteunen. Wij zijn het aan de revolutie verplicht om te blijven strijden. De revolutie leeft. Tide, tamara wi e stre go moro fara!”

Veteraan onder de activisten

Er zijn nieuwe politieke partijen voortgekomen uit de strijd tegen het wanbeleid van de NDP. Nieuwe leiders profileren zich. Onder hen bevindt zich mevrouw Audrey Christiaans, trekker en voorzitter van culturele en maatschappelijke organisaties, die nu deel uitmaakt van het hoofdbestuur van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO).

Christiaan: “Iedereen huivert bij het idee van straatacties voeren. Straatprotesten onder coronavirus omstandigheden vormt een groot gevaar. Zulke opstootjes kunnen superverspreiders van de aandoening zijn. Op dit moment massaal de straat opgaan om ontevredenheid te betuigen, lijkt mij onbezonnen. Het doet mij denken aan poging tot moord en zelfmoord.”

Verlost van het kwaad

“Als activist heb ik met vele anderen op de bres gestaan tegen het vernietigend bewind van de NDP. Wij hadden het gelijk aan onze kant. Actiegroepen vormden een vuist tegen wanbeleid. Functionele groepen, waaronder de vakbeweging, het bedrijfsleven, politieke partijen, religieuze instellingen en andere relevante groepen, sympathiseerden met ons. Met vereende krachten en de stem van het volk werd Suriname op 25 mei 2020 verlost van het kwaad.”

De agenda van Pique

“Het staat buiten kijf dat Suriname er beroerd aan toe is. Het is hoognodig dat de samenleving zich kritisch opstelt tegen welke regering dan ook. Zodat er geen bokkesprongen worden gemaakt. Ik heb respect voor iedereen, die opkomt voor het algemeen belang. Over de protestacties die Piqué voert, kan ik niet veel zeggen. Ik ken zijn agenda niet. Van mij, of wie dan ook, kan niet worden verwacht dat wij ons blindelings scharen achter elkeen, die zegt op te komen voor het volk.”

Antiregering coalitie

“Gezegd wordt dat hij bezig is van gedachten te wisselen met organisaties en groepen om te komen tot een breder front tegen de huidige regering. Gestreefd wordt naar een antiregering coalitie. De organisaties waarin ik zitting heb, zijn niet gekend. Er is zover ik weet geen schrijven uitgegaan naar belangengroepen, waarin zij uitgenodigd worden voor een gesprek.”

Duistere zaken

“Er wordt geroepen: ‘Weg met Chan’, die overhoop ligt met de gevolgen van de misdadige politiek van Bouterse en zijn NDP. Piqué wil een coalitie vormen, die zich militant verzet tegen de regering. Zijn agenda is duister. Om mij mee te krijgen, zou hij niet verbaal maar zwart op wit een transparante agenda moeten presenteren. Het moet duidelijk zijn wat er bereikt wil worden en hoe de doelen te verwezenlijken. Het aanpakken van het algemeen belang vraagt een goede organisatie.”

Om antwoord schreeuwende vragen

“Hamvraag is waar komen de financiële middelen vandaan? Tijdens de laatst gehouden protestdemonstraties zijn er bussen ingezet. En dat kost bergen geld. Waar komt dat geld vandaan? Er is verklaard dat er wordt gesproken met andere groepen om verenigd de regering te lijf te gaan. Het is in belang van openheid en oprechtheid dat de namen van deze groepen, verenigingen en organisaties met de samenleving gedeeld woorden.”

NDP-sympathie

“Het is te begrijpen dat de NDP sympathiseert met Piqué. Hij is er kind aan huis. Op een gegeven moment sloot hij zich als wakaman aan bij de actiegroepen, die het NDP-beleid aan de kaak stelden. Kort daarna keerde hij terug naar het paarse huis nadat hem 50 hectare grond voor wakamans was aangeboden”, aldus politiekactivist Audrey Christiaans.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: