Sharman over klungelige registratie Bazo en BZV: “Ik heb er geen goed woord voor over. A san’ disi no bun”

Personen die zich de afgelopen periode hebben aangemeld bij huisartsen met vervallen Bazo- en BZV- kaarten zijn weggestuurd, terwijl de regering bekend heeft gemaakt dat vervallen kaarten geaccepteerd moeten worden. De registratie voor de verlenging van de Bazo- en BZV-kaarten liep tot en met 15 februari 2021, terwijl de oude kaarten tot en met 28 februari geldig blijven.  Er is nog steeds veel onzekerheid bij verzekerden over de garantie van gezondheidszorg. Veel personen die in november, december en januari hun ingevulde registratieformulieren hebben gedeponeerd bij de diverse wijkkantoren, hebben nog steeds niets van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vernomen. Dew Sharman, arts tevens vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), keurt deze werkwijze van bepaalde artsen en Sozavo af. “De hele registratie gaat een beetje klungelig aan toe. De mensen die moeten registeren, deponeren hun stukken in een gesloten enveloppe, maar ze krijgen niet eens een bewijs van registratie of herregistratie. Bovendien zijn er maar 6 plekken waar de mensen kunnen registreren over het geheel land. Er wordt gezegd dat de mensen gebeld zullen worden, maar mensen worden nooit teruggebeld. Intussen hebben mensen een maand of zes weken terug geregistreerd en ze weten niet waar ze aan toe zijn. Eind februari loopt de datum af en dan hebben ze nog steeds geen nieuwe kaart. Ik weet echt niet waar het aan ligt dat Sociale Zaken zo klungelig hieraan werkt. Ik heb er geen goed woord voor over. A san’ disi no bun. Het ministerie moet meer slagvaardiger en correcter gaan werken”, zegt Sharman aan Dagblad Suriname.

Instructies SZF duidelijk: kaarten geldig tot eind februari

De coalitiefracties in het parlement hebben begin januari aan de bel getrokken om de regering ertoe te bewegen de voornoemde verzekeringskaarten met nog twee maanden te verlengen, zodat de gezondheidszorg niet in gevaar zou komen. Volgens Sharman is er toen een instructie vanuit het Staatsziekenfonds (SZF) naar alle dienstverleners, waaronder huisartsen, laboratoria en apotheken, gegaan. “Die mensen behoren zich te houden aan de instructie van het SZF. Ook al komt de cliënt met een kaart die is vervallen in november, je behoort tot en met eind februari de patiënt te behandelen alsof hij een geldige kaart heeft. Dus als een dienstverlener anders doet, dan bezondigt die en houdt hij zich niet aan de instructies”, benadrukt Sharman. Ondertussen heeft het SZF wederom een bekendmaking met instructie aan huisartsen en andere dienstverleners uitgebracht, waarin deze instructies zijn benadrukt.

Burgers willen zekerheid in deze covid-tijd

De DNA-vicevoorzitter stelt voor dat Sozavo een systeem opzet, waardoor het werk om de duizenden registraties te screenen en te beoordelen, versoepeld wordt. “Zet een systeem op, zodat je op een goede correcte wijze, op basis van een aantal paramaters die screening kunt doen. Ik krijg enorm veel klachten van  mensen. Niet alleen mijn patiënten, maar ook andere mensen bellen mij dat hun kaart is vervallen en zij na de registratie ook niets horen. Haast alle DNA-leden krijgen die klachten. Gezondheidszorg is belangrijk. Ook al hebben mensen een beetje minder om te eten, maar als je ziek bent wil je wel naar de dokter kunnen gaan. Zeker in deze fase van covid-19, waarbij mensen erg huiverig zijn voor allerlei dingen, is het toch goed mensen die garantie te geven dat zij inderdaad kunnen rekenen op een stukje gezondheidszorg. Door ze nu in twijfel te houden, veroorzaak je juist meer ellende. Zo ga je niet om met burgers. A san’ disi fout”, aldus de medicus.

Opnieuw verlengen oude kaarten

Over ongeveer 2 weken zullen de Bazo- en BZV-kaarten niet meer geldig zijn, terwijl nog duizenden mensen hun nieuwe kaarten moeten ontvangen. Indien Sozavo tegen die tijd nog steeds niet in staat is om alle nieuwe kaarten te verstrekken, verwacht Sharman dat de oude kaarten wederom voor een bepaalde periode verlengd zullen moeten worden. De VHP-topper zegt dat de coalitiefracties nog in januari gewaarschuwd hadden om de zaak goed aan te pakken en daarom de oude vervallen kaarten voor een langere periode te verlengen. “Ik was er voorstander van om de kaarten voor langer te verlengen, waardoor Sozavo in alle rust de tijd kon nemen om alles in orde te maken. Er was ervoor gewaarschuwd om niet te laten gebeuren dat eind februari je weer niet klaar bent met je processen en procedures, waardoor je weer moet overgaan tot een verlenging. Maar het ministerie gaf toen aan wel in staat te zijn het in die tijd te kunnen doen. De burger moet uiteindelijk niet de dupe worden vanwege slordigheid en nonchalance van het ministerie zelf”, aldus Sharman.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: