Tjon Hing: “Gezondheid is mede afhankelijk van gedrag, gewoonten en leefstijl”

“De wereld, Suriname niet uitgezonderd, wordt gegeseld door sociale, politieke, monetaire, economische, gezondheids- en andere moeilijkheden.  Om in deze complexe, maar interessante en leerrijke tijd het hoofd boven water te houden, is het meer dan voorheen de taak van de bevolking om zo nauwkeurig mogelijk de heersende situatie te analyseren en innovatief te werk te gaan”, aldus entrepreneur Robertino Tjon Hing.

Gezondheid op de eerste plaats

“Suriname verkeert in een moeilijk parket. Om het economisch en geruïneerde Suriname weer op poten te krijgen, is aanpassingsvermogen, durf, kracht en gezondheid vereist. Covid-19 sloopt de mens lichamelijk en geestelijk. Waken over de gezondheid is hoognodig. De regering als covid-autoriteit is alleen niet in staat om het virus te overmeesteren. De gezondheid is in belangrijke mate afhankelijk van het gedrag, de gewoonten, de voeding en leefstijl van het individu. Burgers en ingezeten dienen alles in het werk te stellen om de gezondheidscrisis een halt toe te roepen.”

Particulier initiatief bij de aanpak van covid-19

Volgens entrepreneur Tjon Hing kan meer particulier initiatief bij het bestrijden van het virus geen kwaad. Om de voorlichting en aanpak van covid-19 op te voeren, is het nodig dat alle instanties op alle niveaus eraan meedoen, handelen en meedenken. Verenigingen, stichtingen, niet gouvernementele organisaties, serviceclubs en overige maatschappelijke groepen kunnen met voorlichtings-, vormings- en motivatiewerk in bijzondere mate bijdragen bij het de kop in drukken van de pandemie. Niet dat er geen beweging is vanuit deze hoeken. Menige organisatie wijdt zich hieraan, maar het kan altijd beter.”

Oplossingsgericht werken

Tjon Hing in zijn hoedanigheid van entrepreneur: “Als mens en ondernemer ben ik oplossingsgericht bezig. Door ijver, innovatie, diversiteit te betrachten in het leveren van producten en diensten ga ik voorwaarts. Maxro Trading & Services NV is leverancier van school- en kantoorbenodigdheden, meubilair en onderwijssystemen. Met een standaardassortiment van ruim 5.000 verschillende artikelen en alleenvertegenwoordiger van meerdere bijzondere gedegen merken.”

Dienstverlening

“Onze dienstverlening is divers. Het bestaat onder andere uit onderhoud (service) en repareren van kantoorapparatuur, ontwerpen van logo’s, huisstijl, visitekaartjes, het verzorgen van advertenties, het bedrukken van truitjes, pennen en ander producten, fotokopiëren, plastificeren, vervaardigen van pvc-badges, dupliceren van auto- en huissleutels. Ook het plaatsen en opzetten van onze ISO-gecertificeerde metalen kasten en bureaus in kleine, moeilijk toegankelijke ruimtes behoort tot een van onze diensten”

De vinger op de knip houden

“Diversiteit en aanpassen aan de omstandigheden alleen zijn bij lange na niet voldoende om ondernemerschap staande te houden. Het vergt inspanning, moed en leren om te gaan met vergaarde middelen. Het spreukwoord een appeltje voor de dorst bewaren, komt tot uitdrukking. Kapitaal is onontbeerlijk. Het vele of weinige dat men bezit, moet verantwoordelijk beheerd en besteed worden. De kunst is te weten wanneer de vinger op de knip te houden.”

Planmatig werken

“Om het hoofd boven water te houden, laat Maxro NV zich leiden door een bedrijfsplan, dat buigzaam en aanpasbaar is aan veranderende omstandigheden. Het goed bewaken en beheren van de financiële middelen is moeilijker geworden. Als bedrijf besteden wij ruime aandacht aan cashflowmanagement. Onze inspanning wordt tegengewerkt door tal van omstandigheden.”

Het sociaal zekerheidsstelsel

De spreker lichtte, als penningmeester van Akmos (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname), een tipje van de sluier over zijn nood en dat van ondernemers, die is verzwaard door economische omstandigheden en covid-19. “De kosten van nutsvoorzieningen, zoals water, elektra en telecommunicatie zijn drastisch omhoog gegaan. Stijgende brandstofprijzen staan ontwikkeling in de weg en werken (kost)prijsverhogend. De stijging van internationale vrachttarieven dragen ook bij aan prijsstijging van producten en diensten. Door de Wet Omzetbelastingen te wijzigen, wilt de overheid de omzetbelasting verhogen bij de importen en wel van 10% naar 12%. Ook zal de bruto toegevoegde waarde (BTW) binnenkort worden doorgevoerd. De medische voorzieningen, die bij wet (sociaal zekerheidsstelsel) zijn vastgesteld, zijn onaangekondigd drastisch omhoog gegaan. Hierdoor kunnen velen zich niet meer tegen ziektekosten verzekeren.”

Meedogenloos

“Bankrentes zijn meedogenloos. Er wordt geen rekening gehouden met bedrijven die minder omzetten en daardoor hun doelen niet halen en niet of met heel veel moeite aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De banken zijn allesbehalve klantvriendelijk. Terwijl ze blijven hameren op het gebruik van internetbanking, zijn er velen die geen toegang tot deze mogelijkheid hebben of niet beschikken over adequaat apparatuur, alsook de vaardigheid in het bedienen van moderne communicatieapparatuur ontberen. De verhoging van de internettarieven heeft de barrière alleen maar vergroot.”

De hele samenleving kwijnt

“Met de komst van internetbankieren is het goed bewaken en beheren van de financiële middelen een uitdaging geworden, zowel voor de financiële instellingen alsook de voor de belanghebbenden. Mede vanwege covid hapert er veel aan het functioneren en aan de dienstverlening van banken en financiële instellingen, waardoor het niet alleen ondernemers moeilijk wordt gemaakt. De hele samenleving kwijnt onder de onvoldoende dienstverlening.”

Technologie

 “Suriname richt zich in toenemende mate op moderne communicatietechnologie om informatie en diensten tussen overheid, bedrijven en burgers, nationaal en internationaal te bewerkstelligen. De covid-19 pandemie is het gebruikmaken van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) aan het bevorderen. Het telefonisch contact, de verbinding via App, social media en andere afstand communicatiekanalen neemt toe. De uitwisseling betreft zowel informatieve, interactieve als transsectionele diensten. Maar dat vertaalt zich nog niet in gewenste verkoopcijfers.”

Organisatorische veranderingen

“Onlinezaken doen is in Suriname nog een behoorlijke uitdaging. Los van het feit dat internet nog niet bereikbaar is in diverse gebieden, moet een groot deel van de bevolking leren omgaan met dit onderdeel van het zogenaamd ‘nieuw normaal’. Ook het bedrijfsleven, het bankwezen, communicatie en andere medespelers zijn nog niet helemaal ready. Er zijn organisatorische veranderingen en nieuwe vaardigheden nodig. Het is een voortdurend proces dat niet zal stoppen, maar zich zal blijven ontwikkelen.”

In samenhang met elkaar

“Niet eenieder beschikt over adequaat apparatuur en ICT-kennis om mee te kunnen gaan met de digitale trend. Het lijkt zo gemakkelijk, iedereen heeft een mobieltje. Maar om dit instrument zakelijk in te zetten, komt meer bij kijken. Het is een integraal pakket, waar de overheid, het bankwezen, financiële, communicatie en andere instellingen bij betrokken zijn en afhankelijk zijn van elkaar om deze ontwikkeling goed doordacht, gedegen voorbereid en in samenhang met elkaar mogelijk te maken”, aldus penningmeester Tjon Hing van de Associatie van Kleine en Middelgrote ondernemingen in Suriname.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: