Fols niet tegen beleid minister Levens

Waar er aan de ene kant veel wordt afgegeven op Onderwijsminister Marie Levens betreffende haar onderwijsvisie, heeft Fols een begripvolle houding naar de minister toe. De Fols-voorzitter, Marcelino Nerkust, zegt aan Dagblad Suriname dat er inderdaad veel “djoegoedjoegoe” merkbaar is, terwijl de focus gelegd moet worden op het continueren van goed onderwijs. “Natuurlijk zijn er kinderziektes en kunnen dingen beter, zoals het betrekken van de onderwijsbonden.” Echter vindt Nerkust dat het geen breekpunt is dat de onderwijsbonden in dit stadium nog niet geconsulteerd zijn, daar de minister over een team beschikt wiens taak is om de onderwijsissues te verhelpen, in plaats van de problemen steeds op het bord van de leraren te plaatsen. “Er zijn toch niet zomaar beleidsmedewerkers in dienst genomen?”

Velen hebben de indruk dat afstandsonderwijs in het afgelopen schooljaar hemelsbreed verschilt met dat van het huidig schooljaar, gezien de vele onduidelijkheden bij ouders en leraren. Volgens Nerkust had het ministerie in maart 2020 aan de leraren gevraagd om de leerlingen bezig te houden, ongeacht op welke manier. Uit woorden van minister Levens blijkt eveneens dat de leraren hun creativiteit aan de dag moeten leggen om het schooljaar succesvol te maken. De Fols-voorzitter is van mening dat de minister bezig is mogelijkheden te zoeken om onderwijs aan te bieden. “We weten niet wanneer we verlost zijn van covid-19, dus we kunnen de kinderen niet thuishouden, anders gaat een hele generatie naar de knoppen voor een jaar. Dus we moeten naar mogelijkheden zoeken om onderwijs aan te bieden en dat is ook wat de minister doet”, aldus Nerkust.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: