Clad-onderzoek Covid-19 Noodfonds: ‘Nog voor ruim SRD 38 miljoen aan openstaande rekeningen’

President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, het rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) overhandigd inzake onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven vanuit het Covid-19 Noodfonds in de periode van 29 april tot en met 24 juli 2020. Het rapport is voor nader onderzoek naar de uitgaven, door minister van Financiën Armand Achaibersing doorgestuurd naar de procureur-generaal. Volgens de Clad is tot en met 28 augustus 2020 uit het fonds (waarin een bedrag van SRD 400 miljoen was) voor een bedrag van SRD 368.900.648,91 aan uitgaven gedaan, waardoor resteert SRD 31.099.351,09. Er zijn nog openstaande rekeningen voor een bedrag van SRD 38.242.815,23, terwijl SRD 29.530.250,21 voor ten onrechte betaalde rekeningen verrekend moet worden.

Opmerkelijk is, dat voor SRD 249.722.855,34 uitgaven zijn gedaan ‘op basis van e-mails van een functionaris, die geen procuratiehouder op de bankrekening was’. Deze betalingen kunnen in principe als niet rechtmatig worden beschouwd. Verder blijkt uit het onderzoek dat een factuur van een hotel van SRD 204.960 twee keer (22 mei en 8 juli 2020) is afgeschreven van de rekening van het Noodfonds. Dit is inmiddels door de Centrale Bank van Suriname gecorrigeerd.

Te dure thermoguns aangekocht; dialyseartikelen voor AZP

Uit het fonds zijn onder andere 360 zogenoemde ‘thermoguns’ aangeschaft voor SRD 4.512,50 per stuk. Volgens de Clad is het apparaat in de handel verkrijgbaar voor bedragen onder de SRD 1.000. Aan een project van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) werd SRD 4.887.406,11 besteed, maar slechts SRD 2.289.850,95 had betrekking op covid-19 gerelateerde activiteiten. Het restant van SRD 2.597.555,16, zo concludeert de Clad, is niet rechtmatig en doelmatig besteed. Ook stelt de Clad dat uit het fonds uitgaven zijn gedaan voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) voor de uitzonderingstoestand covid-19. Het gaat om dialyseartikelen voor een bedrag van SRD 2.127.195,05 voor het Nationaal Nierdialyse Centrum.

Onduidelijk waaraan SRD 1.5 miljoen voor NII/CDS is besteed

Opmerkelijk is ook dat uit het Covid Noodfonds een bedrag van SRD 1.500.000 is gegaan naar ‘operationele kosten’ van het Nationaal Informatie Instituut (NII). De opvolger, Communicatie Dienst Suriname (CDS), kon de Clad geen tekst en uitleg geven over de besteding van dit hoge bedrag….

De covid-19 toelage aan gepensioneerden over mei (SRD 10.000.000) en juni (SRD 30.305.500) is ten onrechte ten laste gebracht van het Noodfonds, aldus concludeert het Clad-onderzoek. Het ministerie van Financiën en Planning moet het totaalbedrag verrekenen.

‘Onderzoekswerkzaamheden verliepen zeer moeizaam’

De Clad stelt verder in haar rapport dat haar werkzaamheden ‘zeer moeizaam’ verliepen. ‘Een centraal aanspreekpunt ontbrak, evenzo een centrale administratie van de mutaties van de rekening van het fonds. Wij moesten zelf facturen en andere uitgaafbescheiden koppelen aan mutaties, hetgeen voor vertraging heeft gezorgd. Voor het verzamelen van controle-informatie moesten wij terug naar de uitvoerende instanties. Dit heeft de duur van het onderzoek beïnvloed.’ 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: