Uitkomst polls Dagblad Suriname: ‘Communicatie Dienst Suriname doet geen goede job’

‘Nu covid niet gaat verdwijnen, zou het bestel volledig moeten worden heringericht.’

De Communicatie Dienst Suriname (CDS) ligt feitelijk al vanaf de start onder vuur vanwege haar werkwijze en berichtgeving. Burgers vragen zich af in hoeverre bij deze voorlichtingsdienst van de overheid professionele redacteuren aan het werk zijn. Velen vinden de berichtgeving niet professioneel qua inhoud.

Uit een poll op de website van Dagblad Suriname blijkt dat 65 procent van de mensen die hebben gereageerd (554), van mening is dat de CDS – de opvolger van het Nationaal Informatie Instituut (NII) – geen goede job doet. Maar er is toch nog zo’n 39 procent, dat juist vindt dat de CDS haar werk goed doet (295 stemmen).

Op de website van Dagblad Suriname was ook een poll geplaatst met de vraag, gelet op het feit dat het covid-19-virus de komende jaren niet zal verdwijnen, of het volledig bestel niet heringericht zou moeten worden. Immers, het dagelijks leven is drastisch veranderd door het virus en zal zich moeten gaan aanpassen aan het zogenoemde nieuwe normaal.

Maar liefst 89 procent van de mensen die hebben gereageerd (1.101), is van oordeel dat het bestel inderdaad zou moeten worden heringericht. Slechts 11 procent (131 stemmen) lijkt een herinrichting van het bestel vanwege de het blijvende covid-virus niet nodig te vinden.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: