Reactie op artikel: Restauratie Noorderstadskerk vertraagd

Naar aanleiding van het gepubliceerd artikel:  “restauratie Noorderstadskerk vertraagd”,  geplaatst op 27 januari , in Dagblad Suriname,  willen wij, als gemeentebestuur,  zaken die niet geheel zuiver vermeld zijn, nader toelichten.

De  restauratie die nu uitgevoerd wordt heeft uitsluitend betrekking op de toren. Om dit te bereiken is er met medewerking van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname donatie verkregen van het Prins Bernhard Cultuur Fonds. Voor Suriname zijn middelen uit het Themafonds Surinaams Erfgoed gealloceerd.  Het is juist dat er flink wat voorwerk verzet moest worden voordat die  donatie werd verkregen. Die inspanning wierp goede vruchten af, omdat het resulteerde in volledige financiering van de restauratiekosten. Prettig hierbij te vermelden is dat er na die gedane toezegging door het Fonds de financiële middelen vlot zijn overgemaakt conform gemaakte afspraken.

Vanwege weersinvloeden is er vertraging opgetreden bij de uitvoering. Ook zijn er, zoals dat vaker bij dit soort werkzaamheden gebeurt, zaken aan het licht gekomen die pas tijdens de restauratie zichtbaar werden. Ook vanwege specifiek duurzaam materiaal dat bij dit monumentaal gebouw type A gebruikt wordt  en beschadigd bleek, blijkt er meer tijd nodig te zijn.

Toch is het zeker bij de herdenking van haar115 jarig bestaan op 12 november a.s. een fiere, recht overeind staande gerenoveerde toren, als een waardige kroon op ons kerkgebouw zal prijken.

Namens het gemeentebestuur,

Br.R.Weeks

(commissaris terrein &gebouwen)

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: