Bijdrageverplichting particulieren aan basiszorgvoorziening in gedrang

“Wie heeft een pasklaar antwoord? Er zijn in de Wet Basiszorgverzekering bedragen genoemd die al lang achterhaald zijn. Indien de bedrijven zich moeten houden aan de vastgestelde premies zullen werknemers ook veel dieper in hun zak moeten tasten om te voldoen aan hun eigenbijdrageverplichting aan de basiszorgvoorziening. Volgens de Wet Basiszorgverzekering is de werkgever verplicht 50% van de premie te betalen. In de wet zijn de premies vastgesteld: voor verzekerden van 0-16 jaar is dat SRD 55; 17 t/m 20 jaar: SRD 75; 21 t/m 59 jaar: SRD 165 en 60 jaar en ouder SRD 240. Echter zijn deze premies vandaag de dag veel hoger dan ze bij wet zijn vastgesteld. Dan hebben wij het niet gehad over de dienstverlening van het Staatsziekenfonds, dat niet is wat het wezen moet”, aldus penningmeester Roberto Tjon Hing van Akmos (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname).

Doorlichting

“Het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting is aangevangen met het doorlichten van het bestand van Bazo-kaarthouders. De vraag is of volgens de nieuwe beleidsinzichten kinderen tot de leeftijd van 16 jaar en zij die de leeftijd hebben van 60 jaar en ouder, vrijgesteld zullen blijven.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: