Roep om versoepeling Covid-maatregelen in Suriname steeds luider en breder

De roep om versoepeling van de Covid-19 maatregelen in Suriname wordt steeds luider en breder. Binnen de gehele samenleving, onder alle lagen van de bevolking, is meer en meer kritiek te horen op de vele maatregelen. Velen vragen zich publiekelijk af welk nut al die maatregelen nog hebben, vooral de avondklok en het quarantainebeleid moeten het ontgelden. Men ziet geen positieve effecten van alle maatregelen.

Velen zien na bijna een jaar onafgebroken avondklok de zin, het nut, er niet meer van in. De effecten van de avondklok zijn volgens velen niet terug te zien in het dagelijks aantal Covid-19 positief geteste personen. Daarenboven blijkt dat Suriname een van de weinige landen ter wereld is, zo niet het enige land, waar de bewoners al bijna een jaar ‘gebukt’ gaan onder een avondklok. 

Suriname is ook het enige land in de wereld, zo blijkt uit een rondgang op internet, waar mensen die in verplichte thuis quarantaine moeten verblijven, voor bewaking bij huis moeten zorgen en daar ook nog eens zelf voor moeten betalen. Bewaking, omdat de gezondheidsautoriteiten ervan verzekerd willen zijn dat iemand in thuis quarantaine niet stiekem op een moment zijn verblijfslocatie verlaat om even te gaan wandelen of boodschappen te doen. 

Maar, ondanks de wrevel onder de bevolking blijft het rustig en lijkt het erop dat iedereen gedwee de Covid-19 maatregelen in acht neemt en zich realiseert dat de autoriteiten de maatregelen niet zomaar heeft ingesteld, ondanks dat nog steeds niet bewezen is dat alle maatregelen hun net hebben aangetoond, met uitzondering van wellicht het mond-/neuskapje. 

In Nederland pleit een aantal intensivisten, waaronder Hugo Touw van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, voor versoepeling van coronamaatregelen, zelfs als dat betekent dat er meer mensen zullen overlijden. Hun oproep verscheen deze week in de Nederlandse krant  NRC. Touw vraagt zich af ‘of alle negatieve gevolgen van de maatregelen nog wel in verhouding staan tot de beoogde gezondheidswinst’. De huidige maatregelen eisen volgens hem een steeds hogere tol. Daarbij doelt hij op het uitstellen van reguliere zorg, waardoor onder meer mensen met kanker en mensen die op een orgaantransplantatie wachten soms vroegtijdig overlijden. ‘We hebben eerder gepleit voor strenge maatregelen, en daar zijn we nog steeds voor. Maar, we zien de keerzijde van die maatregelen, dat raakt ons.’ De intensivisten stellen, dat ze nu mensen redden die meestal niet volledig herstellen, bijvoorbeeld doordat die meerdere chronische aandoeningen hebben zoals diabetes, obesitas of een hoge bloeddruk. Daarom moet er een maatschappijbrede dialoog worden gevoerd over een selectiever opnamebeleid op de ICU-afdelingen, vinden ze. Bijvoorbeeld door vooraf al te bepalen wat iemands kans op herstel of overleving is en daar de keuze op te baseren.

Dagblad Suriname heeft getracht een reactie op de visie van de Nederlandse intensivisten van minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin te krijgen, maar die reactie is vooralsnog uitgebleven. 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: