Hoogleraar Jack Menke: “Suriname is onvoldoende uitgerust om de kleinste storm te doorstaan, laat staan een pandemie”

“Preschool en kinderen van de basisschool, middelbare scholieren en zij die hoger onderwijs volgen, lopen door de covid-19-onderwijsonderbrekingen achterstanden op. De steeds groter wordende onderwijsachterstand heeft gevolgen die niet zijn te overzien. De tijd zal het leren”, stellen leerkrachten.

Rara wat is dat?

Uit de mond van meerdere personen werd genoteerd: “Ondanks meerdere onderbrekingen van het onderwijs waren de onderwijsresultaten van het schooljaar 2019-2020 veel beter dan voorgaande jaren. Rara wat is dat? Het is te mooi om waar te zijn. Boze tongen geven aan dat er gemanipuleerd is met het examen om bezorgdheid en onrust in te dammen. Het doel heiligt de middelen. Onderwijsautoriteiten worden ervan verdacht een rooskleurige situatie te etaleren. Met de verdraaiing van de werkelijkheid zou worden getracht om niet nog meer olie op het vuur te gooien.”

Onderwijs baart zorgen

De samenleving maakt zich zorgen over het onderwijs op alle niveaus. “De covid-19 pandemie heeft de onderwijsnood verzwaard. De overheid heeft in dit verband de zoveelste algemene onderwijsstop gelast. Het brandpunt van het onderwijs ligt op de sluiting van scholen en andere onderwijsinstellingen. Het uitgangspunt is dat iedereen zich zoveel mogelijk afzondert, thuisblijft, thuis studeert en werkt. Hoe groot is de achterstand, die het onderwijs tot nu toe heeft opgelopen?”

DNA-vergadering

Er hangt een vergadering van De Nationale Assemblee in de lucht om de gevolgen de covid-19 pandemie voor het onderwijs te behandelen en de te nemen stappen te bespreken om de dreiging te keren.

Wetenschappelijk bekeken

In buiten universitaire wetenschappelijke kringen wordt gehoord: “De Anton de Kom Universiteit (instelling voor wetenschappelijk onderwijs en kennisontwikkeling) wordt haast niet in verband gebracht met de crisis. Wetenschappelijk onderzoek komt niet uit de verf. Of is deze indruk onterecht? Welke is de inbreng, de bijdrage van de universiteit van Suriname bij het bestrijden van covid-19?”

Kwetsbaarheid

Suriname heeft naar zeggen van professor Jack Menke, hoogleraar aan de Anton de Kom universiteit van Suriname, los van covid-19 ‘een kwakkelend onderwijssysteem, dat kwetsbaar is voor elke aandoening, hoe klein dan ook. Suriname is onvoldoende uitgerust om de kleinste storm te doorstaan, laat staan een pandemie’.

De weerslag

“Covid-19 heeft weerslag op het onderwijsgebeuren met een uitstraling naar de totale samenleving toe. Maar de fundamentele struikelblokken liggen veel en veel dieper. Het onderwijs wankelt al decennialang vanaf de vroegste kinderjaren tot universitairniveau. Structurele onderwijsverandering is dringend noodzakelijk.”

Kennisontwikkeling

Professor Menke: “Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur slokt het grootste deel van de landsbegroting op en heeft van alle ministeries het hoogste aantal ambtenaren. Het is een bodemloos vat. Er wordt geld gestopt in infrastructuur, scholen en schuren bouwen om leerlingen op te vangen en leermiddelen op te slaan. Dat mag er zijn, maar deze hebben tot het moment niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het geld komt in een bodemloos vat terecht.”

Leerkrachtenbestand

“Onderwijs is een machtig instrument, waarmee Suriname duurzaam tot ontwikkeling kan worden gebracht. Maar de manier waarop in Suriname wordt omgegaan met het onderwijs boekt geen vooruitgang. Er wordt geïnvesteerd in gebouwen in plaats van het personeel te bekwamen. Er is een overvloed aan onvoldoende bekwaamde onderwijzers en docenten opgebouwd. Er is geen sprake van een langtermijnontwikkelingsplan.

De vlag dekt de lading niet

“De naamgeving, ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, dekt de lading niet. Er hoegenaamd geen sprake van beoefening van de wetenschap. Er is bestaat een directoraat Cultuur. De belichaming van het wetenschappelijk onderdeel moet nog gestalte krijgen. Politici, die alles beter menen te weten, maken er een potje van. Er wordt gesproken van verborgen agenda’s.”

Het universiteitsbestuur

“Het kernprobleem van de universiteit is politieke bemoeienis. Adek ontbreekt aan zelfstandigheid. De regering wijst 6 van 9 leden van het universiteitsbestuur aan. De overige 3 bestuurders zijn vertegenwoordigers van het technisch en administratief personeel en de studenten. Bij de verkaveling van de Anton de Kom Universiteit van Suriname worden politieke loyalisten geaccommodeerd. Dit, net als bij de benoeming van leden van raden van commissarissen bij parastatale bedrijven.”

Niveau ontbreekt

“De universiteit mag van geluk spreken als 1 van de benoemde bestuursleden bekwaam genoeg is om de functie te bekleden. Het niveau van de personen, die door de regering worden aangewezen, hebben niets of weinig te maken met de universiteit. In zo’n structuur werken is de door Suriname gewenste academische ontwikkeling niet haalbaar.”

Kennisontwikkeling

“Suriname moet het hebben van dynamische kennis en technologie. De universiteit heeft om en bij 250 voltijds- en 220 deeltijddocenten, wordt bemenst door 400 technisch en administratief personeel en de studentenbevolking bedraagt 4000 studenten. De morele en professionele verantwoordelijkheid van het personeel komt niet tot uiting. Slechts 15 van de 450 universiteitsdocenten doen aan wetenschappelijk onderzoek of hebben publicaties op hun naam staan”, aldus Menke.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: