Fibos moderniseert onderwijsaanbod met ‘Skoro Doro’

“Skoro Doro” is een onderwijsprogramma ontwikkeld door de bij Fibos aangesloten schoolbesturen. Met Skoro Doro brengt Fibos het onderwijs dichterbij leerlingen, namelijk naar de huiskamer door middel van schoollessen en andere educatieve films op de televisie en op alle gangbare online platformen, zoals YouTube en Facebook. Skoro Doro is onderdeel van een grote digitaliseringslag van Fibos in transformatie naar Distance and Blended Learning in Suriname.

Het ontstaan van Skoro Doro

De covid-19 pandemie houdt de wereld inmiddels langer dan een jaar in zijn greep. Wereldwijd is gebleken dat fysiek onderwijs een enorme uitdaging is geworden, zo ook in Suriname. Daar waar fysiek onderwijs niet meer mogelijk was, werd afstandsonderwijs een must. Tegelijkertijd had Fibos al een lang gekoesterd termijndoel om haar onderwijs te moderniseren en beter af te stemmen op de leerstijlen van haar leerlingen en op de onderwijsontwikkelingen in de wereld. Fibos is vanwege de pandemie versneld aan de slag gegaan door gezamenlijk te kijken naar wat er voor nodig is om het onderwijsproces weer op de rails te krijgen. Dit, met het oog om de onderwijsachterstanden niet verder te laten oplopen. Zo is het format van Skoro Doro TV ontstaan. De onderwijslessen worden door dit format uniform gemaakt, duurzaam geregistreerd vastgelegd en beschikbaar gesteld voor grotere delen van de doelgroep. Skoro Doro wordt dagelijks uitgezonden op Suprême TV kanaal 22.2. Daarnaast zullen alle programma’s ook te zien zijn op de Fibos YouTube “Fibos Edumedia” Channel en de Facebook “Fibos -Educatie” Pagina. De Fibos wil met deze vorm van onderwijs een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuw onderwijsmateriaal, dat passend is aan de tijd, met het oog op bredere inzet van ‘Distance en Blended Learning’.

De Skoro Doro edities

De Skoro Doro edities zijn door leerkrachten gepresenteerde video schoollessen van maximaal 15 minuten per editie. De inhoud van de lessen is tot stand gekomen door de gezamenlijke inzet van deskundigen, die aan de Fibos verbonden zijn en door de Fibos zijn aangetrokken.

Fibos – Skoro Doro is een brede samenwerking

Fibos brede digitaliseringslag waar Skoro Doro onderdeel van is, is mogelijk gemaakt door Unicef Suriname door middel van technische en financieringsondersteuning voor het ontwikkelen van voor afstandsonderwijs geschikt materiaal. Naast Skoro Doro heeft de Fibos onlangs, mede door deze ondersteuning haar corporate website gelanceerd, welke te bereiken is via www.fiboseducatie.org en haar Teachers Empowerment (e-learning) platform (FTE) ontwikkeld. Binnen het FTE-platform hebben leerkrachten de mogelijkheid specialistische leernetwerken op te zetten.

“Leren van en met elkaar is een zeer efficiënte manier van continue professionalisering.” Het idee achter deze activiteiten is dat het als katalysator zal werken op lopende en nieuwe initiatieven voor afstandsonderwijs, door middel van de inzet van diverse beschikbare en toegankelijke bronnen voor het kunnen delen van onderwijsmateriaal onder de schoolgaande jeugd en jongeren en het versterken van de capaciteit van leerkrachten in onlineonderwijs. Naast Unicef Suriname is Stichting Bromki Fu Tamara als media- en productiepartner betrokken bij Skoro Doro. Bromki fu Tamara is ontwikkeld voor het Surinaamse kind als sociaal maatschappelijk initiatief vanuit Chetskeys. De activiteiten van Bromki Fu Tamara zijn erop gericht kinderen tussen 6-12 jaar, de tools te bieden en toegang te geven tot bronnen die hun leven vorm en richting helpen geven, ongeacht hun afkomst of sociale status. Dit doet zij met de sterke toekomstvisie “raising the next generation”. Bromki fu Tamara wil een netwerk van partners opzetten, bestaande uit organisaties, instanties, ouders, kinderen, specialisten, deskundigen, bedrijven en eenieder die zijn steentje wil bijdragen aan een mooiere toekomst voor onze Surinaamse Bromki.

Onderwijslandschap Fibos

Binnen Fibos zijn de volgende schoolorganisaties vertegenwoordigd: Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO), Stichting Onderwijs der (EBGS), Stichting Bijzonder Onderwijs van de SIS (SIS), Vereniging Sanatan Dharm, Surinaamse Moeslim Associatie (SMA), Evangelische Methodisten Gemeente (EMG), Stichting Scholen met de Bijbel, African Methodist Episcopal Church (Amec), A.L. Waaldijk College en Wesleyaanse Gemeente. In totaal zijn er 155 scholen die onder Fibos vallen. De scholen liggen verspreid over heel Suriname, tot diep in het binnenland. Over het schooljaar 2020/2021 zijn 2.937 leerkrachten en 39.043 leerlingen betrokken aan het onderwijsproces van de Fibos-scholen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: