VSB vraagt bedrijven mee te werken aan daling aantal Covid-besmettingen – ‘In beginsel zijn wij tegen total lockdown’

‘Vooral kleine zelfstandigen gaan getroffen worden door total lockdown’

‘Zoals blijkt uit de verklaringen van de medische autoriteiten is de situatie ten aanzien van het aantal hoge besmettingen met het Covid-19 virus in Suriname zorgelijk en ons zorgstelsel komt verder onder druk te staan.’ Zo begint een maandag verzonden oproep van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) aan bedrijven.

‘Vooralsnog lijkt het er niet op dat op kort termijn dit beeld zal veranderen. Daarnaast moeten wij ons net als de rest van de wereld zorgen maken over de onbekendheid van het virus en de mogelijke gevolgen. Dit doet ons zorgen maken over de opkomst van gemuteerde virussen, waaronder de Braziliaanse mutant. De onbekendheid met dit virus noodzaakt ons om extra voorzichtig te zijn.’

‘Zoals aangekondigd lijkt een periodieke lockdown onvermijdelijk, aldus de VSB.  ‘De VSB blijft echter de aandacht vragen van de regering op de implicaties van een weekend of total lockdown voor de samenleving. Met name worden de kleine zelfstandigen die niet van een inkomen gegarandeerd zijn, onevenredig getroffen als zij niet kunnen of mogen arbeiden.

De VSB is daarom in beginsel tegen een lockdown, en daarom vragen wij heel nadrukkelijk dat de deskundigen het advies goed overwegen, met inachtneming van de sociaal maatschappelijke en economische aspecten van een lockdown.’

‘Mocht de overheid echter toch besluiten om een lockdown in te stellen, dan zal de VSB trachten haar bijdrage te leveren om te voorkomen dat de lockdown onnodig zwaar weegt op de private sector.’

Volgens de VSB is uit de analyses gebleken. dat een deel van de besmettingen plaatsvindt op de werkvloer. ‘In dit kader en vooruitlopend op mogelijke strengere maatregelen, adviseren wij alle bedrijven en natuurlijke personen in de private sector om ook hun bijdrage te leveren aan het terugbrengen van het hoge aantal besmettingen. Op welke manier kunt u uw bijdrage leveren:

  • Laat uw (administratief) personeel zoveel als mogelijk van huis uit werken om zodoende de kans op besmetting op de werkvloer te verkleinen.
  • Hou dagelijks Toolbox talks met uw medewerkers om hen te herinneren aan de belangrijkste wapens die wij hebben in strijd tegen een besmetting:
  • Draag een mond- en neus bedekking,
  • Was uw handen regelmatig en houdt afstand daar waar dat mogelijk is op de werkplek.

Daarnaast, ventileer de ruimtes, inclusief auto’s waarin uw medewerkers zich bevinden.

Probeer zoveel als mogelijk ‘home delivery’ te promoten en of het ophalen van goederen (curbside pickup).’

‘Op de telecombedrijven doen wij een extra beroep om ook de komende week hun dienstverlening te maximaliseren gelet op de verwachte toename van dataverkeer. Wij moeten dit samen doen en een ieder moet een bijdrage leveren. Tegelijkertijd proberen wij deze week de gesprekken over de steun aan de direct getroffen sectoren af te ronden.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: