Sham Binda: “Minister Walden, wanneer gaat u KKF onder de loep nemen?”

Het coalitielid Sham Binda merkt op dat minister Saskia Walden de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) nog steeds niet onder de loep heeft genomen. Dat zorgt ervoor dat KKF op haar eigen kompas vaart zoals onder andere bij de covid-opvang, het interne verkiezingsgebeuren en het oprichten van allerlei stichtingen.

In juni 2020 werd KKF ingericht als een covid-opvangplek waar bijkans 200 besmette personen verzorgd kunnen worden. Binda zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat ondanks de precaire toestand van de regering KKF een exorbitante vergoeding vraagt. Hoe hoog dit bedrag exact is, is nog onduidelijk, er wordt uitgegaan van miljoenen SRD’s. Binda noemt dit het toppunt van belachelijkheid.

“KKF is een publiekrechtelijk orgaan, dat betekent dat de minister van Economische Zaken ten alle tijde kan beschikken over alles van de kamer, inclusief geld van de kamer. Het kan nimmer zo zijn dat KKF aan de regering een abominabel bedrag vraagt. Er zijn een heleboel zaken die minister Walden moet laten onderzoeken.”

Binda wijst erop dat zich binnen KKF zaken hebben voorgedaan die niet conform de wet zijn, zoals het toelaten van Robert Ameerali op de geheime bestuursvergaderingen, en het oprichten van allerlei stichtingen zonder duidelijkheid te verschaffen. “Wat is de status van al die stichtingen? Hoe kan het dat het jaarbeurscomplex verhuurd is aan stichtingen? Zelfs het schriftelijk bestand van KKF valt ook onder een stichting. Er zijn ook terreinen aangekocht. Waar blijft de controle? Er moet een bezem gehaald worden door KKF”, benadrukt Binda. Hij vindt dat er grotere belangen spelen en dat KKF verworden is tot een vriendenclub die zich bezighoudt met een politiek steekspel, terwijl het op neutrale basis zou moeten opereren.

De activiteiten rond de verkiezing van het KKF-bestuur was ook een hele heisa waar de ontevredenheid bij de ondernemers duidelijk zichtbaar was. De winkeliersvereniging VSW gaf daarbij te kennen dat er genoeg grondslagen zijn om te kunnen stellen dat dit geen zuivere koffie is. Zo waren er landelijk 31.000 geregistreerden bij KFF, waarvan slechts 11.592

stemgerechtigden waren. Wat ook en opmerkelijk verwijt is, is dat de KKF-leiding veel achter gesloten deuren doet waardoor zelfs de leden niet exact weten wat er speelt.

Binda voert aan dat een neutraal bestuur acht zou slaan op het misnoegen die kamerleden uiten. Dat is helaas nimmer gebeurd. “Er is dus reden genoeg om KKF hard aan te pakken en de minister heeft veel werk aan de winkel”, aldus Binda.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: