Consumentenkring wil toetreden tot SER

“Momenteel beslissen andere actoren voor de consument”

De Consumentenkring begint vol frisse moed aan 2021. De organisatie bereidt budgettrainingen voor, omdat de mensen dat hard nodig hebben, laat Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, weten. Ook zal aan het verbruik van licht, water en benzine aandacht besteed worden. De organisatie wil het nationale product stimuleren. Meer eigen fabricage is nodig. Hierdoor kunnen we deviezen besparen, merkt Alleyne op. “Waarom moeten we producten importeren die we hier zelf kunnen produceren?”

Beleid beïnvloeden
De Consumentenkring heeft donderdag gesprekken gevoerd met de minister van Economische Zaken. Een van de zaken is dat de minister deviezen goedkoper beschikbaar wil stellen voor de importeurs, zodat de producten met 20 procent goedkoper worden. Alleyne ziet als oplossing dat de koers gestabiliseerd moet worden. “De minister heeft aangegeven dat hij middels die weg de koers wil stabiliseren.” Alleyne heeft het geloof dat bij koersstabilisatie de prijzen kunnen dalen.

Toetreden SER
De Consumentenkring is momenteel bezig met een lobby op presidentieel niveau om toe te treden tot de Sociaal Economische Raad (SER). “De consument is onderdeel van het sociaaleconomisch gebeuren. Momenteel beslissen andere actoren voor de consument wat hun lot is.” Alleyne noemt de vakbeweging en het bedrijfsleven. Volgens hem krijg je echter pas een gezonde situatie als de economie wordt gezien vanuit de bril van de consument. “De consument wil kwaliteit hebben en in feite hoort de consument bij de SER. Vandaar dat we de president hebben aangeschreven.” De voorzitter van de Consumentenkring geeft aan dat de organisatie on speaking terms is met de president. “Ik heb de president gezegd, we dede ini a film.” Alleyne zegt dat zowel de minister van Economische Zaken als de president aandacht hebben voor de situatie en een tijdpad hebben om zaken aan te pakken. Alleyne erkent de problematiek van de nieuwe regering, waarmee zij werden geconfronteerd bij hun aantreden. “Vandaar dat zij de unificatiekoers moesten doorvoeren, vanwege het blijven stijgen van de koers. De overheid had een groot probleem. Men kon de zaak niet onder controle krijgen. Na de unificatie heeft men ruimte gekregen om zaken te corrigeren. Dat de overheid een beetje heeft gespaard en teruggeeft aan de samenleving is terecht”, aldus Alleyne.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: