Coalitie eist verlenging Bazo-verzekeringskaarten

Gajadien: ‘Veel mensen verkeren nu in onzekerheid’

De coalitiefractie in De Nationale Assemblee (DNA) vindt het abrupt vervallen verklaren van de Bazo-verzekeringskaarten voor tienduizenden mensen onverantwoord en eist van de regering dat deze wederom wordt verlengd, terwijl het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting doorwerkt aan de verdere registratie. Assembleelid Asiskumar Gajadien, fractieleider van de VHP tevens de coalitie, zegt aan Dagblad Suriname dat veel mensen nu in onzekerheid verkeren, terwijl ze nog op een antwoord wachten van Sozavo. Vicepresident Ronnie Brunswijk zei op 28 december 2020 tijdens de laatste regeringspersconferentie op vragen van journalisten dat de kaarten wederom stilzwijgend verlengd zijn ‘totdat er anders wordt beslist’. Precies een week daarna lanceerde de vp, die tevens voorzitter is van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, een persbericht waarin medegedeeld werd dat de verlengde kaarten op 31 december 2020 van rechtswege zijn vervallen. “Wij hebben de regering al gevraagd om de dienstverlening te verlengen. Dit is ook toegezegd, maar er moet concrete actie worden ondernomen”, benadrukt de VHP-topper. Gajadien zegt dat deze kwestie voor de start van de algemene politieke beschouwing maandag opgelost zal moeten zijn.

Zaken vereenvoudigen; registratie ook digitaal mogelijk maken

De regering vindt dat er een screening moet plaatsvinden. Mensen die zelf geen verzekering kunnen betalen, worden ondersteund. Sozavo is nog bezig met de registratie van mensen, die de verzekering niet zelf kunnen betalen. Personen, die zich in november al geregistreerd hebben, wachten nog op antwoord van de overheid. Volgens Gajadien wordt de registratie in deze periode ook bemoeilijkt door de covid-19 pandemie, daar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) beperkte diensten verleent en mensen hierdoor niet gemakkelijk in aanmerking kunnen komen voor een geboorte-uittreksel. Hij stelt daarom voor om in plaats van een geboorte-uittreksel, dan naar de ID-kaart te vragen. Zaken moeten juist worden vereenvoudigd, terwijl mensen ook de gelegenheid geboden moet worden om hun registratie/aanvragen digitaal via het internet achter een computer thuis te kunnen doen. Vooral met deze covid-19 pandemie is dit aangeraden.

Goede registratie nodig

Gajadien benadrukt dat hij voorstander is van een goede registratie. “Deze registratie moet ook kunnen dienen voor zover er financiële ondersteuning gegeven moet worden aan sociaal zwakkeren”, aldus de politicus.

FR

error: Kopiëren mag niet!