Regels en procedures om van en naar Suriname te vliegen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking bericht maandag, dat de regering op 21 december heeft besloten, de status van de vluchten uit de hoog risicolanden Brazilië, Nederland, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika, te wijzigen naar repatriatie vluchten.

In dit kader zijn de volgende maatregelen van kracht voor de vluchten naar Suriname; 

 1. Alleen passagiers die toestemming hebben van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Consulaire Zaken) zullen toegelaten worden op de repatriatievluchten.
 2. De volgende personen die voldoen aan één van onderstaande criteria zullen toegelaten worden:
 3. Personen in het bezit van een Surinaams paspoort en vreemdelingen met een geldige Surinaamse verblijfsvergunning, werkvergunning of vreemdelingen met een geldige PSA kaart die hier woonachtig zijn.
 4. Personen van Surinaamse origine die wensen af te reizen i.v.m. een overlijdensgeval van een 1e- of 2e graads familielid. Het overleggen van een overlijdensakte en een bewijsstuk waaruit de familierelatie met de overledene blijkt is hierbij noodzakelijk.
 5. Personen van Surinaamse origine die wensen af te reizen i.v.m. ernstige ziekte van een 1e- of 2e graads familielid. Het overleggen van een verklaring van een medische specialist en een bewijsstuk waaruit de familierelatie met de overledene blijkt, is hierbij noodzakelijk.
 6. Personen die noodzakelijkerwijs naar Suriname moeten afreizen in verband met het dienen van het algemeen belang (essentiële beroepsgroepen).

Personen die vallen onder de bovenstaande uitzonderingsgevallen kunnen een verzoek richten uiterlijk vijf werkdagen vóór de streef afreisdatum via het emailadres: [email protected]. U ontvangt gelijk na de indiening van uw verzoek een bevestiging via een auto reply e-mailbericht. Slechts volledige aanvragen, voorzien  van alle vereiste documenten zullen in behandeling worden genomen. Het besluit over de ingediende aanvraag wordt u uitsluitend via het emailadres [email protected] verstuurd.

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van Covid-19, evenals het garanderen van de gezondheid van alle passagiers en de Surinaamse gemeenschap, gelden de volgende voorwaarden om Suriname binnen te komen:

 1. Het overleggen van een negatieve RT-PCR test resultaat niet ouder dan 72 uur. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de test niet nodig.
 2. Het overleggen van een medische verzekering met daarin opgenomen een Covid-19 kostendekking.
 3. Personen die geen medische verzekering met daarin opgenomen een Covid-19 kostendekking kunnen overleggen, worden aansprakelijk gesteld voor alle medische kosten die gepaard gaan met een eventuele Covid-19 besmetting. Een verklaring zal in dit kader moeten worden ondertekend.
 4. Personen die afreizen naar Suriname zullen verplicht in quarantaine worden geplaatst voor een periode van zeven dagen onder supervisie van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). De kosten voor de quarantaine (hotel) komen volledig voor rekening van de passagier.
 5. Passagiers zullen bij het inchecken, de quarantaine (hotel) boeking moeten overleggen.
 6. Diplomaten en personen uit essentiële beroepsgroepen worden in de gelegenheid gesteld zeven dagen in thuis quarantaine te gaan volgens de instructies van het BOG, de gestelde voorwaarde onder punt III a is ook van toepassing op deze groep.

Reizen van Surinamers en ingezeten, vanuit Suriname (outbound) voor vakantie doeleinden naar andere bestemmingen wordt afgeraden en zal niet toegestaan worden.

Indien het toch noodzakelijk is vanwege humanitaire overweging, studie en werk  zult u zich dienen te registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Consulaire Zaken) via het emailadres [email protected]

De toestemming voor het afreizen vanuit Suriname zal u via eerder genoemd e-mailadres verzonden worden. De Immigratie Dienst zal over dit besluit in kennis worden gesteld. Surinamers die zich begeven naar de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven zonder de vereiste toestemming zullen het land niet kunnen verlaten.

PK

error: Kopiëren mag niet!