Oud-minister Betterson nieuwe directeur Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht

Stanley Betterson, oud-minister van Regionale Ontwikkeling, is met ingang van maandag 4 januari de nieuwe algemeen directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Het protocol van overdracht is getekend in aanwezigheid van minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer en het stichtingsbestuur.

De sleutels van het kantoor werden overhandigd aan Meredith Vitolie, voorzitster van het stichtingsbestuur, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname. Bestuursvoorzitster Vitolie wees de nieuwe directeur erop, dat hij aantreedt in een periode van grote uitdagingen, niet alleen voor de bosbouwsector, maar ook voor de regering. 

‘Terwijl de roep van aannemers naar zekerheid van bestaan steeds luider wordt, is de regering genoodzaakt maatregelen te treffen. Maatregelen die niet alleen meer inkomsten uit deze sector moeten garanderen, maar ook duurzaam bosbeheer moeten waarborgen. Een enorme uitdaging ligt voor u.’

Volgens de voorzitster is het de taak van de nieuwe directeur om in deze tijd van grote onzekerheid de juiste balans te vinden tussen enerzijds het belang van de regering en anderzijds het belang van de ondernemer. Zij vertrouwt erop dat directeur Betterson het werk naar eer en geweten zal uitvoeren.

‘Ik heb een wij benadering, ik ga samenwerken met iedereen, want een ieder heeft ideeën en wij gaan kijken hoe wij het beste eruit kunnen halen’, zei Betterson. 

PK

error: Kopiëren mag niet!