Socioloog pleit voor beter begrip voor binnenlandse jongeren

Meer aandacht voor jongeren in het binnenland is nodig. Socioloog Fidelia Graand-Galon zegt dat conflicten met ouderen niet alleen nu, maar door alle tijden al zijn voorgekomen. “Zelfs Samson heeft niet naar zijn moeder geluisterd, duizenden jaren geleden.” Nu in 2020 willen jongeren scoren om populair te zijn, net als Samson en Delilah. Jongeren hoeven echter niet te scoren door zich alleen op negatieve zaken te richten, maar ze kunnen zich ook bezighouden met seniorenburgers en beter worden in zaken waarin ze zwak zijn. Graand-Galon licht toe dat jongeren een beeld moeten hebben wat ze interessant vinden. “Waarin wil je scoren, iets moet je boeien.” Ouderen weten nu ook niet goed wat jongeren boeit. In de jaren ’70 tijdens haar tienerjaren leerde zij het Nederlands beter praten. Ze wijst er echter op dat taal de bindende factor is. “Ook al spreken mensen dezelfde taal, als ze een ander jargon hanteren, begrijpen ze elkaar toch niet.” Dit verschil komt vaak tot uiting in de communicatie tussen landgenoten uit de stad en die uit het binnenland. Naast de taal is ook meer aandacht voor sport nodig. Voetbal heeft Suriname in het Caribisch gebied bekend gemaakt. Dat kan Galon weten, omdat zij Suriname heeft vertegenwoordigd als ambassadeur op Trinidad en Tobago.

Inkomsten lange termijn

Jongeren moeten als ondernemende individuen kijken naar duurzame manieren om een inkomen te verdienen. De snelle hossel via criminaliteit biedt vaak geen oplossing voor de lange termijn. Het gaat om overleven. Ontdekken van wat jongeren nodig hebben, is belangrijk. “Ze moeten weten dat je het met ze meent. Anders luisteren jongeren niet naar de ouderen.” De socioloog betreurt het dat jongeren met een marronachtergrond vaak verkeerd worden begrepen en pleit voor een betere opstelling van stedelingen naar jongeren, die uit het binnenland in de stad zijn komen wonen. “Als kind heb ik het zelf meegemaakt in de schoolbanken in Paramaribo”, vertelt Graand-Galon. Die andere zienswijze komt ook binnen andere disciplines voor en zij merkt daarom op ‘dat er nog veel valt te winnen wanneer we als Surinamers naar elkaar gaan leren kijken’.

RB

error: Kopiëren mag niet!