Polls DBS: Voedselpakketten niet effectief; Liever echte dennenboom op Onafhankelijkheidsplein

Dagblad Suriname plaatst met regelmaat polls op zijn website met heldere vragen over actuele issues, waar vooral de gewone burger direct of indirect mee geconfronteerd kan worden. De krant wil op deze wijze goed zicht krijgen op wat er zoal leeft onder de burgers in de samenleving, maar ook dat burgers zien wat er zoal speelt aan actuele issues en hoe daarop wordt gereageerd.

Zo zijn er de issues rond het verstrekken door de regering van voedselpakketten als middel ter bestrijding van de armoede en de vraag of die ijzeren kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein niet vervangen moet worden door een groene, welriekende dennenboom?

Het merendeel van de uitgebrachte stemmen, 1.478 (85 procent), is van mening, dat voedselpakketten niet bijdragen aan een vermindering van de armoede in het land. Slechts 15 procent (269 personen) vindt dat voedselpakketten verstrekken daarentegen wel een goed middel is in de strijd tegen armoede.

Een compleet andere poll betreft de vraag wat de burger vindt van die grote ijzeren kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein. Zou die ‘boom’ niet vervangen moeten worden door een echte, groene en welriekende dennenboom? Zeker 1.155 mensen die hun stem hebben uitgebracht, vinden dat het plein rond de kerstdagen moet worden opgesierd met een echte dennenboom. Maar, een toch wel aanzienlijk aantal stemmen, 819, blijkt geen problemen te hebben met dat stuk in kleurrijke lichtjes gehuld metaal op het plein.

error: Kopiëren mag niet!