Onvermijdelijke gebeurd door gedrag samenleving

De verklaringen van de minister van Volksgezondheid en de medici die in het covid-team zitten (Orie en Vreden) dan kan de conclusie worden getrokken dat Suriname terecht is gekomen in de tweede golf. We hebben enkele weken terug aangegeven dat het vreemd zal zijn als we niet in de tweede golf belanden. We hebben heel regelmatig melding gemaakt van het gedrag van de Surinamers en de buitenlanders in het land. Over het algemeen heeft de bevolking steeds gesmokkeld en zich niet gehouden aan de regels. Feesten kondigen zich aan door de grote tent die dagen van tevoren wordt opgezet en de versiering die wordt aangebracht en daarna de luide muziek. De politie behoort dagen van tevoren te weten waar er een feest zal worden gehouden, maar we hebben aangegeven dat de politie steeds de andere kant heeft opgekeken. Nu zien we een opname op social media van de politie die rijkelijk laat op een feest verschijnt, lang nadat het echte feest voorbij is. De autoriteiten waren daar om van de lichten en de stoelen beelden te maken. Het strooisel op de dansvloer was zichtbaar, ook de lege whiskyflessen die je ziet aan het einde van een feest. De autoriteiten hebben het feest dus niet verhinderd, het is feest is gehouden. Hooguit hebben de autoriteiten een boete opgelegd aan de gastheer van het feest. De minister van Volksgezondheid zelf zegt dat hij op straat is geweest om in de buurten de zaken te aanschouwen. Hij en zijn manschappen zouden in het weekend in totaal 16 feesten hebben geteld. Het is prijzenswaardig dat de minister zelf op het veld is om zaken waar te nemen. Maar de vraag rijst of de minister niet uit zijn auto had moeten stappen om de mensen te waarschuwen, als een autoriteit. De minister heeft ook nagelaten om het publiek te vertellen wat hij en zijn manschappen hebben gedaan toen ze die 16 feesten heeft aanschouwd. Er is een kliklijn ingesteld, heeft de minister deze kliklijn gebeld? Hoeveel meldingen zijn er überhaupt op deze kliklijn binnengekomen. Wij moeten in elk geval onszelf niet voor de gek houden, de burgerij valt geen compliment te maken. Het publiek heeft de covid-boodschap niet begrepen en waar men dat deed is een deel niet bereid geweest om zich eraan te houden. We hebben het voorspeld aan de hand van het gedrag van de man op straat en de foute signalen van ministers inclusief die van Volksgezondheid. De minister heeft met de versoepeling van de religieuze bijeenkomsten een opening gecreëerd voor mensen om feesten te houden. We hebben al geschreven dat een kerkelijke bijeenkomst hooguit een uur duurt maar dat het feest daarna urenlang doorgaat, met dansen en drinken en alles erop en eraan. De geestelijken zijn dan allang vertrokken. Zo was er een ander feest waar een bekende zanger als een kwajongen moest wegrennen voor de politie. Dit feest zou georganiseerd zijn door de NDP en het bestuur van de politiebond zou ook aanwezig zijn op dit feest waar iedereen wit gekleed moest komen. We waren er niet bij, of gaat het om een oude foto? Feesten is verboden, dan hoe kunnen bestuursleden van de politiebond op een feest zijn. Nota bene op een feest waar de zanger als een dief het hazenpad moet kiezen omdat ze zijn gesnapt? De politie heeft niet kunnen optreden tijdens covid, ze kon niet of ze wilde niet.

We hebben eerder aangegeven dat in Suriname de rechtgeaarde burger op zichzelf was aangewezen bij covid en slachtoffer is van het wangedrag van de spreekwoordelijke ‘varkens’ die zich nooit aan de regels houden. Er wordt beweerd dat de tweede golf meestal iets ernstiger is dan de eerste golf. Er vallen dan meer besmettingen en meer doden. Uit de getuigenissen blijkt dat zowel de mensen die de regels negeren als de mensen die volgens de regels leven, besmet raken aan het virus en uiteindelijk sterven. Nu wordt het volgen wie levend uit de tweede golf komt. Hoe meer we thuis blijven en hoe minder we mensen thuis ontvangen, hoe minder de kans op een besmetting. De regels van handen wassen, ontsmetten en social distancing zijn eenvoudig, maar het is ongelooflijk dat er nog steeds mensen zijn die daarvan niet doordrongen zijn. Toen het duidelijk werd dat de avondklok strenger zou worden er zelfs een lockdown zou komen, zijn mensen overdag kleine huisfeesten gaan houden om vervroegd hun verjaardagen te vieren. Men weigert om de samenscholingsegel strikt in acht te nemen. Er zijn manieren om bijvoorbeeld bij een verjaardag, mensen te verwennen met eten. Dat kan man doen door te laten komen en dit verpakt bij de familieleden te bezorgen en eventueel cadeautjes direct in ontvangst te nemen, uiteraard met gezichtsbedekking. Zo een interactie hoeft niet lang te duren, binnen een 5 minuten kan de uitwisseling plaatsvinden. De stijging is explosief, Suriname kan kiezen om open te blijven en het uiterste wat zal gebeuren is dat een aantal mensen overlijdt. Met deze optie is de business gebaat. Of Suriname kan kiezen om weer op slot te gaan voor enkele dagen zodat de piek van de tweede golf niet zo hoog reikt. Dat is minder in het voordeel van de business, want de verhalen luiden dat er genoeg bedrijven zijn die de covid-regels niet in acht nemen. Deze bedrijven zullen door het quick response team worden gesloten. We zijn in elk geval niet ingenomen dat onze voorspelling is uitgekomen. We zitten in een zeer moeilijke tijd, een levensbedreigende situatie, tussen mensen die niet bereid zijn regels in acht te nemen. We adviseren de rechtgeaarde burger om waakzaam te zijn en dat te blijven.        

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: