Het nieuwe jaar 2021: De nieuwe Srananman?

De zeer diepe economische en politieke crisis waarin Suriname vanaf 2015 is komen te verkeren  en die door de vorige NDP-regering met peperdure leningen in USA-Dollars heeft verdoezeld,  moet een aanzet vormen tot de vraag: “wat maken wij van Suriname?”

Het moet een  trigger zijn voor de inzet van ons allen  tot de zo noodzakelijke politieke-, maatschappelijke-, staatsrechtelijke-, bestuursrechtelijke- en economische vernieuwing en verbetering, waarin good governance een kernbegrip moet zijn.Waar de regeringsstijl, vrij van corruptelingen, staatsgraaiers en levenslange staatsprofiteurs schoon is gemaakt.  Etnische politiekvoering, verdeel-  en heers politiek,  inbraak politiek, chantage politiek, het romantische chauvinistische nationalisme heeft Suriname vanaf 1975 reeds 3 x failliet en bankroet gemaakt.

De burgers van het 17de rijkste land van de wereld worden dagelijks armer gemaakt en  Suriname maakt schulden en nog eens schulden. Wij zijn internationale geldspeurders  geworden  van  China tot  de rijke Arabische landen. Wij sluiten dagelijks geldleningen om onze welvaart en welstand op peil te  kunnen houden en halen Haitianen en Chinezen binnen  om het veldwerk in onze bananen en oliepalmbedrijven te doen. Omdat Surinamers door hun politieke partijen en politieke leiders zijn geleerd dat zij met een partijvlag in de hand, zonder een noemenswaardige schoolopleiding, een  maandelijks inkomen als ambtenaar  in staatsdienst kunnen krijgen van hun politieke leiders. Zijn Surinamers bevreesd  en  angstig  om hun  nek uit te steken  en ook  hun handen in de modder te steken?

De politiekvoering vanaf 1975 tot heden, gericht op eigen belang en de zucht naar persoonlijke macht en rijkdom van enkelen, elitaire kliekjes in de politiek en kapitaalkrachtige importeurs,  hebben dit  land de das omgedaan. Wat erg steekt is het feit dat wij als volk, “dom volk”, ons  laten  overklassen  door het egoisme en de roofzucht van enkelen in ons midden. Een samenleving vanaf 1975 zodanig  in staatkundig en bestuurlijk opzicht ingericht dat niet gesproken kan worden van een “verantwoordelijke samenleving”, met ”verantwoordelijke  politieke leiders”. Waarvoor in elk geval haar politieke leiders, bestuurders, ondernemers, importeurs, consultants en burgers (het electoraat)  geen verantwoordelijkheid draagt, meedraagt of wenst mee te dragen. Het beste bewijs hiervan is ons Parlement (Nationale Assemblee), volksvertegenwoordigers, die verlengstukken zijn van zeer  corrupte en graaiende regeringen, bestuurders, staatsbedrijven, ondernemers, importeurs en consultants. Zij hebben gezamenlijk Suriname reeds 3 x failliet en bankroet gemaakt. En het volk moedeloos en machteloos achtergelaten?

De kerstdagen breken aan en wij gaan het jaar afsluiten en starten met het jaar 2021.  Laten wij allen bidden dat onze politieke leiders en de besturen van  hun politieke partijen  de ingeslagen richting van politieke  polarisatie en verdeeldheid  achterwege zullen laten. Dat zij geinspireerd zullen worden met  christelijke of evangelische  beginselen als  humaniteit,  naastenliefde, vergevingsgezindheid, vrijheid, liefde, zorg voor de kansarmen, de seniorburgers en zieke mens in onze samenleving. Dat zij  geinspireerd zullen worden tot het sluiten van compromissen om land en volk vooruit te brengen  en met een brede-basispolitiek duurzame ontwikkeling zullen kunnen realiseren. Een chrstelijke inspiratie  die mag leiden tot het stoppen van de  algehele neergang in ons land, kiezen voor het volksbelang i.p.v. het belang van “elitaire machtigen”. Vernieuwers, vernieuwingsstromingen die zich inzetten voor partijpolitieke vernieuwing en verbetering, staatsrechtelijke-bestuursrechtelijke en economische vernieuwingen en verbeteringen.

De basis hiervan is het Christelijk ideaal van naastenliefde, vergevingsgezindheid en vertrouwen: “gij zult uw naaste  beminnen als uzelf…”  Mattheus 22, 37-39.   De Christelijke  kerk heeft dit gebod in de leer steeds als de kern van Christelijke moraal erkend. Waar dit ontbreekt, ontbreekt achting, liefde, empathie, verantwoordelijkheid, medemenselijkheid, het humanistisch ideaal voor elkaar en voor medemens en medeburger.

Prettige feestdagen and Happy New Year

LEENDERT DOERGA

Nw. Nickerie 21  december 2020 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: