Stinapa-voorzitter Hindori: ‘Natuureducatie verdient een nationale aanpak’

Speerpunt Stinapa: ‘Cultuurtuinbos van verwaarloosd park naar een prachtige botanische tuin’

Stinapa (Stichting Nationale Parken) ziet toe op het beheer van natuurparken. De stichting is echter vooral bekend vanwege haar beheer van het Cultuurtuinbos in Paramaribo. Hier is dit jaar veel om te doen geweest. Stukken van het bos bleken op een moment te zijn gekapt en het leek wel of Suriname in opstand kwam. ‘Omdat dit niet de eerste keer is dat er uitgifte heeft plaatsgevonden van percelen in dit gebied zal één van onze eerste acties gericht zijn op duurzaam behoud, herstel en bescherming van deze groene parel in hartje Paramaribo’, zo zegt Djaienti Hindori, voorzitter van de stichting in gesprek met Dagblad Suriname

‘Begrip nationale parken in wetgeving opnemen’

De stichting ziet toe op het beheer van nationale parken, maar, om welke parken gaat het feitelijk? Hindori: ‘In de bestaande wetgeving komt voor zover mij bekend de term nationale parken helemaal niet voor. Wat wel voorkomt, zijn de begrippen natuurreservaten, bijzondere beheersgebieden en natuurpark Brownsberg. In ons land zijn er, voor zover mij bekend, nog geen nationale parken geïdentificeerd. Dit hopen wij in samenspraak met de regeringsautoriteiten en andere betrokken organisaties te kunnen aanpakken. Het Gongrijpbos aan de Meursweg zou bijvoorbeeld hieronder kunnen vallen.’

‘Titel beschermde status voor Cultuurtuinbos ontbreekt nog’

Op de vraag wat Stinapa tot heden zoal gedaan heeft gedaan om parken te beschermen, antwoordt Hindori: ‘Stinapa heeft het beheer over het Cultuurtuinbos meegekregen vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Er zijn meerdere plannen gemaakt door voorgaande besturen, maar daarvoor is een titel op de grond nodig. Het aangaan van partnerschappen stuit steeds op het ontbreken van deze grondtitel en het ontbreken van een beschermde status van het Cultuurtuinbos. Daar gaat dit bestuur zich voor inzetten in samenspraak met vooral de ministers van Grond- en Bosbeheer en Ruimtelijke Ordening en Milieu.’

‘Cultuurtuin kan omschreven worden als een park’

Hindori stelt dat volgens de definities van parken en botanische tuinen gesteld kan worden dat de Cultuurtuin volgens de IUCN-normen (International Union for Conservation of Nature, Guidelines for Protected Areas Legislation) omschreven kan worden als een park. ‘De nog steeds aanwezige uitgebreide verzameling planten, die de Cultuurtuin rijk is en de ligging waardoor het goed bereikbaar is voor een breed publiek, maken dat de Cultuurtuin, ondanks het grote verlies aan plantensoorten, de potentie heeft om ontwikkeld te worden tot botanische tuin. De aspecten onderwijs en onderzoek zullen de nodige aandacht moeten krijgen. Het herbarium is onder andere bereid de nodige ondersteuning te verlenen voor het behoud van de tuin en, indien gewenst, bij verder onderzoek.’

Met minister Tjong-Ahin van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu zal met name worden nagegaan hoe het Cultuurtuinbos, met zijn uitzonderlijke historische en culturele waarde, een beschermde status kan krijgen, zegt Hindori. ‘Hoe mooi zou het niet zijn als wij met zijn allen kunnen samenwerken om het bos en de botanische collectie op professionele wijze te beheren en duurzaam te behouden voor ons nageslacht. Zoals altijd begint ook deze droom met liefde voor je land en liefde voor onze prachtige natuur. Liefde voor de natuur begint met de kennismaking van het bos de bomen, de planten en de diersoorten.’ 

Uit het verhaal van Hindori blijkt dat Cultuurtuinbos toch wel een speerpunt is van de stichting. Ze zegt dat alle beschikbare rapporten van en over het bos geïnventariseerd worden. ‘Met name mochten wij van bioloog Pieter Teunissen zijn inventarisatie ontvangen van alle boom- en plantensoorten uit de tuin, vanaf de jaren ‘60. Daar zullen wij dankbaar gebruik van maken bij het ontwikkelen van speurtochten voor onze schoolgaande jeugd en voor het maken van lesbrieven ten behoeve van de leerkrachten.’

Terugblik op bezoek Ian Risely van Rotary International

Hindori blikt terug: ‘Tijdens het historisch bezoek van president Ian Risely uit Australië (accountant en zakenman en in 2017-2018 voorzitter van Rotary International) aan ons land in de periode 20 – 24 mei 2018 hebben de 3 Rotary Clubs hier gezamenlijk een milieuproject geïdentificeerd. Dit, vanwege het feit dat Riseley het tot zijn missie had gemaakt het ecologisch geweten van alle Rotary Clubs wereldwijd aan te wakkeren. Op voorspraak van de Rotarians Marcel Meijer (Sunecon) en Nardi Johanns (Suriname Conservation Foundation) werd het project-idee uit het jaar 2008 opnieuw bekeken, zijnde de transformatie van de Cultuurtuin tot de eerste botanische tuin van Suriname. Dit plan was indertijd opgevat en besproken met de welbekende organisatie Center Parcs Europe en uitgewerkt door bioloog Jean Henkens. Dit idee kwam niet van de grond en werd dus, 10 jaar later, opnieuw omarmd, weliswaar in minder ambitieuze vorm; het duurzaam behoud van het prachtige Cultuurtuinbos (vermoedelijk zo’n 21 hectare) voor het land en met name voor ons nageslacht.’

De uitwerking betreft het professioneel beheer van het bos en de botanische collectie (vooral bomen en struiken), die is ontstaan uit verschillende delen van de wereld. Hieronder wordt ook verstaan het benutten van de Cultuurtuin voor educatieve bezoeken van scholieren en het samenstellen van educatief materiaal. 

Tot slot zegt Hindori het belang in te zien van het creëren van bewustwording inzake de schoonheid en het belang van de natuur en in het bijzonder het Cultuurtuinbos. ‘Je kunt pas waarderen wanneer je weet wat je hebt. Het jaar 2020 heeft dit bevestigd en het heeft ons ervan overtuigd dat natuureducatie een nationale aanpak verdient.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: