Korps Suriname Verkeersvrijwilligers pleit al jaren voor verkeersslachtofferfonds

“Bereidheid samenleving en politieke wil hard nodig”

Onze verkeerssituatie zit vol uitdagingen. Vooral aanrijdingen met dodelijke afloop trekken de aandacht in de media. De vraag of er een financiële compensatie moet zijn voor de nabestaanden van een overledene die kostwinner was, beantwoord Eugenie Esajas, ondervoorzitter Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV). Zij merkt als eerste op dat het KSV preventief werkt om slachtoffers en daders te voorkomen. Esajas vertelt dat daders ook slachtoffer zijn en zij vraagt of een dergelijke maatregel bijdraagt aan een veiligere verkeerssituatie. In het geval van dronkenschap is het voor de ondervoorzitter van KSV belangrijk dat we moeten kijken onze eigen opstelling. “Hoe gedragen wij ons in het verkeer, wetende dat we deelnemen aan een sociale activiteit, waarbij we rekening moeten houden met anderen.” Zij wijst erop dat wanneer mensen drinken, dit meestal samen met anderen is, waarbij meerdere personen verantwoordelijkheid hebben. “Vaak weten we dat iemand veel heeft gedronken, maar we staan toe dat die persoon van zijn of haar vervoermiddel gebruikmaakt.” Voor Esajas is er daarom een gecombineerde aanpak nodig om tot een veiligere verkeerssituatie te komen. “Het is een en-en-situatie”, verduidelijkt zij. “Met straffen los je het verkeersveiligheidsvraagstuk nog niet op”, licht Esajas toe, die aangeeft dat de wet al eerder is aangepast, zodat bij aanrijdingen met dodelijke afloop de bepaling ‘dood door schuld’ werd toegevoegd. “Maar daarmee heb je nog niet bereikt dat mensen een verhoogd bewustzijn hebben over een veiligere verkeerssituatie.”

Broodloos

De KSV pleit al jaren voor een verkeersslachtofferfonds. “Vanuit de grondwet heeft de overheid de verplichting om te zorgen voor haar burgers.” Esajas wijst op de rol van de verzekeringsmaatschappijen naast de overheid. Ook ondernemers hebben er baat bij, vanwege het feit dat ook zij geconfronteerd raken met de harde realiteit van het verlies van hun medewerkers. “Er zijn meerdere verantwoordelijken wanneer we praten over het verkeer.” Voor Esajas is het daarom zaak dat de overheid de leiding neemt in dit vraagstuk om de totstandkoming van dit fonds te realiseren. “Vanaf 2011 houden we dezelfde preek en we bereiken kleine stappen, maar we zijn er nog lang niet.” Toch kan het sneller. “Wanneer er een bepaalde druk is, worden wetten snel gerealiseerd, het rookverbod kwam snel tot stand”, merkt Esajas op. “Als we de bereidheid en de politieke wil hebben, kan een fonds heel snel tot stand komen.”

Niet alleen de politiek

Ook vanuit de samenleving zou een dergelijke faciliteit afgedwongen moeten worden. Esajas noemt de burgers, die op kunnen komen voor veiligere wegen, maar dat niet doen. “Niemand eist veiligere wegen op.” De mogelijkheid van een fonds, concludeert Esajas, heeft te maken met de wil die van politiek tot de burger uiteenloopt.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: