Regering moet zich voorbereiden op ‘onvoorziene omstandigheden’

De dreiging van een lockdown komt op een moment waarop delen van de bevolking, aangemoedigd door de houding van de regering, zich opmaakte om flink de bloemetjes buiten te zetten. Door veel burgers is al de wens voor vooral ‘oud op nieuw’ al uitgesproken: wat de regering ook aan meetregelen zal afkondigen, wij zullen op straat zijn. Deze attitude wordt gevoed door elementen die graag hebben dat de nieuwe regering in de problemen zit en te maken krijgt met clashes met de man van de straat. Dan zal het bewijs worden geleverd wie de volkspresident is en wie niet. Toen het aantal actieve gevallen minder dan 20 werd, gingen veel mensen onder andere in de boiti’s en de volksbuurten ervan uit dat corona niet meer in Suriname bestond. De regering begon ook met allerlei interpretaties van ‘religieuze bijeenkomsten’ een verkeerd signaal te geven, met name ook de jonge en onervaren minister van Volksgezondheid. Het signaal dat gegeven werd met de soepele interpretatie door de minister was het volgende: de laatste regels waren te streng. Die strenge regels waren eigenlijk disproportioneel en niet noodzakelijk. Zo kwam het aan en afgaande op deze signalen begonnen de burgers zelf de regels soepel te interpreteren. Het is zelfs voorgekomen dat hele voetbalploegen in december van het ene district naar een ander district zijn gegaan om feest te vieren in de feestmaand. We hebben al maanden terug de regering bij herhaling opgeroepen om meertalig de overheidsvoorlichting over corona te geven. De regering heeft het advies niet opgevolgd. De regering moet beseffen dat er grote groepen burgers zijn die niet luisteren naar de Nederlandstalige radiostations. Een voorbeeld zijn de burgers die uitsluitend luisteren naar de hindoestaanse radio- en tv-stations. Deze burgers beheersen het Nederlands ook heel gebrekkig. Men leest nog wel bepaalde berichten in de krant in het Nederlands, zoals horoscoop, tv-programma-overzichten, advertenties en berichten over aanrijdingen en berovingen, maar aan de serieuze berichten is men minder in staat om aandacht te besteden. In deze taal moet eigenlijk de corona-voorlichting ‘1 op 1’ worden gegeven. Datzelfde geldt voor delen van de burgerij die hoofdzakelijk afgestemd zijn op de marronkanalen. De overheidsvoorlichting over corona moet in de lokale Surinaamse talen worden gegeven. Er zijn genoeg medici die in het Sarnami (geen Hindi of Urdu) en in de marrontalen en ook in het Surinaams-Javaans de corona-voorlichting kunnen geven. En dit niet 1 keer in de week, maar enkele keren per dag. De politie is niet bereid en misschien ook niet bevoegd en ook niet in staat om burgers in overtreding aan te spreken en waarschuwingen te doen en sancties op te leggen. We hebben al gesteld dat de mensen bij de politie het klaarspelen om in de buurt op het politiestation tewerk te worden gesteld, dankzij de invloed van familieleden. 

De politie is geen factor gebleken bij de corona-maatregelen van de regering, andere factoren om de bevolking regels op te leggen zijn er verder niet. Nu is de bevolking verdeeld in 2 groepen: een groep die wel de regels wil naleven en een groep die bezig is feest te vieren en dat voor de komende weken aan het organiseren is. Er zullen veel meer besmettingen in Suriname plaatsvinden, omdat de regels flink zijn overschreden. De mensen die de regels negeren en dat zullen blijven doen, zullen zichzelf en het rechtgeaarde deel in de problemen brengen. Dit rechtgeaarde deel is nu aangewezen op zichzelf, zij zullen zelf hun bescherming moeten regelen. En omdat het gaat om een zaak van leven of dood, want mensen gaan nog steeds dood aan corona, zal dat hier en daar leiden tot ruzies. Het is onder de gegeven omstandigheden een zeer gevaarlijke zaak geworden om aan het werk te verschenen. Want de ongehoorzamen onder de bevolking die alle regels aan hun laars lappen, ravotten in hun vrije tijd en verschijnen gewoon met een loopneus aan het werk. Nog steeds weigeren de Surinamers om de ramen en de deuren open te gooien. Mensen zijn verslaafd aan de airco. In deze periode zullen de mensen die zich willen beschermen, geneigd willen zijn om hun verlof op te nemen. Ook kan het zijn dat burgers in overleg met de artsen zich ziek zullen melden. Op den duur zal de regering geen keus hebben waarschijnlijk dan de totale lockdown in te voeren, nu voor de tweede keer. Dat de bevolking corona nog steeds niet serieus neemt, is enigszins ook te halen uit de peilingen over het vaccin. Daar zien we dat bijna evenveel mensen bereid als niet bereid zijn om het vaccin te nemen. De regering moet in aanloop naar de periode vanaf 24 december alvast nagaan wat het beleid zal zijn bij burgerlijke ongehoorzaamheid dus massale feesten in de laatste week op openbare en verborgen plekken. Het gemakkelijkst – want dan hoeft niemand te zweten en uit te rukken – is om een gedoogbeleid eropna te houden, zoals tot nu toe het geval is geweest. Het resultaat zal zich openbaren in januari en februari.    

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: