Omleiding verkeer binnenstad is aangepast

Het Korps Politie Suriname heeft donderdagmiddag bekendgemaakt, dat in het kader van de te verwachten verkeersdrukte naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, het verkeer in de binnenstad in verband met de veiligheid zal worden omgeleid. 

De eerder bekendgemaakte omleiding wordt als volgt

aangepast.

De kruisingen gevormd door de hierna te noemen wegen zullen worden afgesloten met dien verstande dat bestemmingsverkeer wel zal worden toegelaten.

– Jodenbree- en de Maagdenstraat

– Dominee- en de Jodenbreestraat

– Steenbakkerij- en de Zwartenhovenbrugstraat

De wegomleiding zal op de volgende dagen en tijden plaatsvinden:

23, 24, 30 en 31 december 2020. Telkens van 09.00 tot en met 19.00 uur.

Naar gelang de verkeersintensiteit afneemt zal in overweging worden genomen om de ingestelde omleiding eerder dan gepland (19.00 uur) op te heffen.

Op de totale gemeenschap in het algemeen en de weggebruikers in het bijzonder wordt een dringend beroep gedaan om met een en ander rekening te houden, uw route te plannen en de bevelen van de politie stipt op te volgen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: