“Clad-onderzoek bij NJP niet zinvol”

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft het Nationaal Jeugdparlement (NJP) onder een vergrootglas gezet. De minister heeft een Clad-onderzoek doen instellen, omdat er niet eens één financieel verslag te zien is van het NJP. Zij noemt dit wettelijk jeugdorgaan een zelfstandig orgaan, dat financiële verslagen dient te hebben. Vanwege dit onderzoek is een nieuwe NJP-verkiezing on hold gezet. De opstelling van Kuldipsingh laat de wenkbrauwen van de jeugdparlementariërs fronsen. De NJP-voorzitter Kelvin Koniki heeft ondertussen laten weten dat de minister niet goed geïnformeerd is.

Een ingewijde deelt in gesprek met Dagblad Suriname mee dat de minister behoort te weten dat het NJP slechts een adviesorgaan is en geen uitvoerend of zelfstandig orgaan. Dat brengt met zich mee dat er behalve een remuneratie geen andere financiële middelen worden toegekend aan de 29 jeugdparlementariërs. De remuneratie wordt overigens op ad hoc basis overgemaakt door de overheid. Doet een jeugdparlementariër toch veldwerk, dan is dat uit eigen goodwill en op eigen kosten. Veel kan er dus niet voortvloeien uit het Clad-onderzoek, verduidelijkt de ingewijde.

De jeugdparticipatie is iets dat door politici vaker met de mond belijd wordt, maar in werkelijkheid heeft men vaak een hekel aan mondige jongeren. Zo heeft het NJP in de afgelopen jaren zeer veel tegenwerking ervaren en werd het functioneren van dit wettelijk ingesteld jeugdorgaan bemoeilijkt door tussenkomst van de politiek. Zo konden de jeugdparlementariërs vaak niet vergaderen, doordat de goedkeuring van de begroting van het toenmalige ministerie van Sport- en Jeugdzaken lang op zich liet wachten. De VHP-Abop-regering moet nog bewijzen of zij waarde hecht aan jeugdparticipatie. Met de wisseling van de wacht in het politiek machtscentrum is het ministerie van Sport- en Jeugdzaken opgesplitst. Sportzaken is ondergebracht op het ministerie van RO, terwijl Jeugdzaken deel uitmaakt van het ministerie van AWJ. Het betreft weer een besluit waar de 29 jeugdvertegenwoordigers niet bij betrokken zijn. Het NJI, waarvan het NJP onderdeel van is, heeft overigens sinds maandag een nieuwe leiding, waarvan Karishma Mathoera de directeur is.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: