Geestelijke leiders kerken uiten ontevredenheid over vervroegde avondklok

Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft donderdag een petitie in ontvangst genomen, afkomstig van de geestelijke leiders van een aantal christelijke kerken in Suriname. De groep is niet tevreden met de volgens hen rigoureuze maatregelen, die recent door de regering zijn getroffen om een nieuwe golf van covid-19 besmettingen tegen te gaan. De geestelijken schrijven in de petitie dat zij zich volop hebben voorbereid om dit feest, waarop de geboorte van Jezus Christus wordt herdacht, met inachtneming van alle voorgeschreven covid-19-protocollen dan ook te vieren in de verschillende gebedshuizen. De petitionarissen vinden dat zij van het ene op het andere moment onaangenaam zijn verrast met een maatregel, waarbij niet meer dan 10 personen bij elkaar mogen komen. Dit komt erop neer dat de kerkdeuren gesloten moeten blijven, wat als zeer onsmakelijk wordt ervaren.

Besluit vervroeging avondklok na toename aantal besmettingen

Bee hield de petitionarissen voor dat de regering samen met de parlementaire covid-19-commissie goed heeft nagedacht voordat de beslissing voor het vervroegen van de avondklok van 21:00 uur naar 19:00 uur in het weekend is genomen. “Het besluit om een week op de rem te trappen, is genomen na de toename in het aantal besmettingen.” Verder stelde hij dat de commissie het erop aanstuurde om de gebedshuizen open te houden, ervan uitgaande dat die veilig waren en er geen besmettingsgevallen daar waren. Echter heeft het covid-19- managementteam erop gewezen dat van de laatste besmettingsgevallen zeker 4 personen uit kerken afkomstig zijn. De parlementsvoorzitter heeft de petitionarissen erop gewezen dat er bijna een oplossing is, maar vroeg om nog wat geduld. “Vrijheid van godsdienst is immers een recht”, aldus Bee, die eraan toevoegde dat de pandemie een uitdaging is voor ons allen. Hij vroeg de geestelijke leiders daarom om in gebed te blijven.

FR

error: Kopiëren mag niet!