Minister Kuldipsingh ontvangt rapport inzetbaarheid mensen met een beperking 

Het rapport ‘Baseline studie – Inzetbaarheid van mensen met een beperking in Suriname’ is maandag door de directrice van het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO), Natasha Moe Soe Let, aangeboden aan minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Dit onderzoek was geïnitieerd door het ministerie met technische en financiële assistentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO, International Labour Organization) met als uitvoerder het IMWO. 

Het doel van het onderzoek was het vaststellen van het aantal mensen met een beperking in Suriname en het aanbieden van een uitgebreide situatieanalyse over de integratie van deze groep op de arbeidsmarkt. 

Waarnemend onderdirectrice Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, stelde, dat in het kader van het beleid van het ministerie om een ieder mogelijkheden te bieden op de arbeidsmarkt, de uitvoering van het Decent Work Country Program en de rapportageplicht van Suriname inzake de SDG 2030 (Sustainable Development Goals), het onderzoek van eminent belang is geweest. 

Zonder gedegen onderzoek dat gedetailleerde alsook statistische informatie bevat, kunnen geen speciale beleidsprogramma’s geschreven worden. De taak ligt nu bij de overheid om beleid te formuleren en gerichte programma’s uit te voeren om de inzetbaarheid en de

arbeidsmarktintegratie van mensen met een beperking te vergroten.

Moe Soe Let zei het op prijs te stellen, dat het IMWO heeft mogen meewerken aan het onderzoek. Zij is van mening, dat de mogelijkheden voor de mensen met een beperking nog niet naar volle tevredenheid bestaan, maar hoopt met het onderzoek een aanzet te hebben gegeven voor een integrale aanpak en meer erkenning voor de doelgroep. 

Ook heeft de directrice ondersteuning toegezegd voor verdere onderzoeken.

Minister Kuldipsingh heeft benadrukt hoe belangrijk onderzoek is voor het ministerie. Zij zei, dat de resultaten een vertrekpunt zijn voor het uitschrijven van beleid. 

Het rapport zal gebruikt worden om het beleid te evalueren en indien nodig aan te scherpen naar aanleiding van de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek.

error: Kopiëren mag niet!