Ons democratisch stelsel is in gevaar

Het Surinaamse volk heeft niks aan de zovele verklaringen en ge-orkestreerde lofuitingen zonder een levend ETHOS!  Zien onze regeringsautoriteiten, gesteund door zoveel deskundigen, toch niet in dat ons dagelijks sociaal, economisch en politiek leven beheerst wordt door systemen en de verschillende internationale (IMF-EU  enz.) organisaties, die elk voor zich en allen tezamen hard en onbarmhartig zijn?

Het Democratisch stelsel dat wij gekozen hebben kan pas gedijen wanneer onze burgers vol vertrouwen kunnen arbeiden aan de economische welvaart en sociale zekerheid van onze natie. In ieder geval mag van achteruitgang in deze geen sprake zijn.

Wanneer wij dit stellen, bedoelen wij niets  anders dan dat ons volk daden verwacht met  duurzame toegevoegde waarden aan onze economische activiteiten, vergroting van de inverdiencapaciteit (valuta) en  importvervangende activiteiten. Wij hebben dan ook geen keus dan tot positief handelen over te gaan.  

Wij kunnen in deze moderne tijd  geen genoegen nemen met uit te gaan op basis van trial en error; dus op goed geluk van de hand naar de tand te leven; traditioneel naar voedsel zoekend. Of door het creëren van allerlei commissies.

Wij moeten de primaire doelstellingen van het leven n.l. het individueel en collectief overleven op een rationele, weloverwogen wijze aanpakken.

Wij willen niet als de man of vrouw in nood handelen, maar samen met anderen voortdurend letten op ons individueel en collectief gedrag, zodat wij doelmatiger te werk kunnen gaan en daarom bovendien ook nog kosten besparend kunnen zijn.  

Meneer de president, u gaat methoden en procedures (beleid) moeten ontwikkelen waarmee deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden!

Helaas zien wij dat onze regeringsautoriteiten het koloniaal sociaal economisch ontwikkelingsbeleid is gaan omarmen met een onrechtvaardige sociaal economische structuur, die eerder bewezen heeft niet in staat te zijn onze nationale productie te stimuleren. En erger nog niet in staat is om de Surinaamse bevolking de elementaire menselijke bestaans-garanties te bieden. Het is een structuur met duidelijke instortingverschijnselen met als gevolg een toenemende mate van teleurstelling, als ook een groeiende maatschappelijke onzekerheid onder het Volk. Het resultaat van de genoemde sociale onzekerheid, die in meerdere mate tot maatschappelijke ontwrichting kan leiden is te merken in de steeds toenemende werkloosheid.

Het wekt momenteel irritatie bij grote delen van de bevolking. Zo’n situatie wordt voor de samenleving heel gevaarlijk als het zich ongewild massaal uitbreidt.

Voor mensen met geloof in redelijkheid en gewend aan rustige, evenwichtige verhoudingen, is deze beleidsstrategie onbegrijpelijk. 

Let wel: Politiek anders georiënteerden worden onschadelijk-,  brodeloos-, en psychisch  kapot gemaakt en alle belangrijke bestuursposities worden door (VHP+ ) partijgangers bezet, opdat over het gehele land de ‘VHP+ dictatuur’ zo dicht mogelijk kan worden geknoopt, richting een negatieve democratie.

Het sociaal zekerheidsstelsel dat ooit ontwikkeld is voor tijdelijke ondersteuning of opvang, staat heden ten dage sterk onder druk.

In dit verband neem ik de vrijheid om drie vragen aan de lezers voor te houden: 1) Biedt het stelsel met de verschillende programma’s nog voldoende zekerheid om de sociale en financiële  gevolgen van geen werk hebben op te vangen? 2) Biedt zij voldoende veerkracht, zou wijlen F. Derby zeggen, om afhankelijken te stimuleren om te kunnen gaan naar de arbeidsmarkt? 3) Hoe zeker is het zekerheidstelsel om ervan verzekerd te zijn dat het zeker is?

Ook zien wij karakteristieken van de cultus van het langdurig verkeren in een afhankelijkheidstoestand (de koloniale doctrine) bij onze regeringsautoriteiten; er zijn  gevoelens van afhankelijkheid en een zwakke interne oriëntatie.

Deze cultus maakt het de op de traditie georiënteerden (VHP) met hun coalitie genoten (ABOP-NPS-PL ) onmogelijk om te kiezen voor ontwikkeling, welvaart en welzijn voor het Surinaamse volk. Ook niet als de  omstandigheden zich voordoen, die de mogelijkheden bieden om uit die mentale conditionering te ontsnappen.

De burger wordt slecht of helemaal niet gefaciliteerd. Dit in tegenstelling tot de welgestelden en grootgeld bezitters. Anders gezegd: De huidige regeringsautoriteiten met hun handlangers  worden rijker en de gewone mensen worden armer!

Comité voor Modernisering.

E. Castelen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: